تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

بک من (1999) هشت مرحله را برای فرایند مدیریت دانش پیشنهاد داده است:

  • شناسایی کردن: تعیین صلاحیت‌های درونی، منبع استراتژی، قلمرو دانش.
  • تسخیر کردن: رسمی کردن دانش موجود.
  • انتخاب کردن: تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت، رفع دانش‌های ناسازگار.
  • ذخیره کردن: معرفی حافظه یکی شده در مخزن دانش با انواع الگوهاد دانش.
  • پخش کردن: توزیع دانش برای استفاده کنندگان به‌ طور خودکار بر پایه علاقه و کار و تشریک مساعی دانش در میان گروه‌ها.
  • به کار بردن: باز یافتن و استفاده دانش در تصمیم‌گیری‌ها،حل مسائل، خودکار کردن و پشتییبانی کار و مددکاری شغل و آموزش.
  • ایجاد کردن: تولید دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خلاق.
  • تجارت کردن: فروش و معامله، توسعه و عرضه کردن دانش جدید به بازار در قالب محصولات و خدمات.
الگو مدیریت دانش