ایده‌پردازی درباره هم‌افزا

محفلی برای ایده پردازی درباره هم‌افزا

اهداف

کشف ایده‌های موثر برای بهبود ‌هم‌افزا

مخاطبان

کسانی که می‌خواهند نظر یا پیشنهادی برای بهبود سامانه عمومی هم‌افزا مطرح کرد و یا در مورد ایده های مطرح شده اظهار نظر کنند.

توضیح

عضویت در این گروه برای همه کاربران آزاد است.

در این گروه پیشنهادهای نرم افزاری و اولویت های گردآوری و تولید محتوا قابل طرح هستند.