موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

بک من (1999) هشت مرحله را برای فرایند مدیریت دانش پیشنهاد داده است:

  • شناسایی کردن: تعیین صلاحیت‌های درونی، منبع استراتژی، قلمرو دانش.
  • تسخیر کردن: رسمی کردن دانش موجود.
  • انتخاب کردن: تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت، رفع دانش‌های ناسازگار.
  • ذخیره کردن: معرفی حافظه یکی شده در مخزن دانش با انواع الگوهاد دانش.
  • پخش کردن: توزیع دانش برای استفاده کنندگان به‌ طور خودکار بر پایه علاقه و کار و تشریک مساعی دانش در میان گروه‌ها.
  • به کار بردن: باز یافتن و استفاده دانش در تصمیم‌گیری‌ها،حل مسائل، خودکار کردن و پشتییبانی کار و مددکاری شغل و آموزش.
  • ایجاد کردن: تولید دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خلاق.
  • تجارت کردن: فروش و معامله، توسعه و عرضه کردن دانش جدید به بازار در قالب محصولات و خدمات.
الگو مدیریت دانش همه موارد