موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

برای توصیف یک الگو موارد زیر باید بیان شود:

  1. کاربرد: موضوعاتی این الگو قابلیت توصیف یا طراحی آن‌ها را دارد؛
  2. فرد یا مؤسسه پیشنهاد کننده و تدوین کننده الگو و مرجع رسمی آن؛
  3. اجزای الگو؛
  4. نقد: نقد نظری (ارزیابی مبانی نظری ارائه شده برای الگو)، نقد تجربی (مروری بر تحقق یا عدم تحقق وضعیت مطلوب مورد ادعای پیشنهاد کنندگان الگو )، نقد تاریخی (بررسی تداوم یا عدم تداوم شرایط تاریخی مفروض پیشنهاد کنندگان)
  5. بدیلهای ارائه شده برای الگو

مثال: الگوی نیروهای رقابتی پورتر

کاربرد: طراحی استراتژی برای سازمان یا صنعت

این الگو بیان می‌دارد که وضعیت رقابت برای یک سازمان مبتنی بر پنج نیروی اساسی است:

  • چشم و هم چشمی بین سازمان‌های رقیب

  • تهدیدات ناشی از ورود یا رونق گرفتن محصولات جایگزین در بازار

  • تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید و تلاش برای پیشی گرفتن از یکدیگر در قلمرو صنعت مورد نظر

  • قدرت تآمین کنندگان در تحمیل خواسته‌های خود به شرکت

  • قدرت خریداران در تحمیل خواسته‌های خود به شرکت

الگو چارچوب همه موارد