موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

برنامه‌ریزی یک فرایند مستمر است که دائما با کمک ابزارهای مختلف برنامه را ارتقا می‌دهد.شکل زیر اجزای فرایند برنامه‌ریزی در هم‌افزا را نشان می‌دهد:

ارتقای برنامه شامل بروزرسانی و بهبود برنامه می‌شود. این کار با کمک ابزارهای زیر صورت می‌گیرد:

1-2- پروژه‌های مطالعاتی: یک پروژه مطالعاتی بخشی از دانش برنامه را تکمیل می‌کنند. برای مثال یک پروژه آماری اطلاعات وضعیت را تکمیل می‌کند و یا پروژه مطالعاتی بررسی تجربیات سایر کشورها برای یافتن راه‌حل برای یک مسئله در برنامه انجام می‌شود. نمونه‌هایی از پروژه‌های مطالعاتی به شرح زیر است:

 • بررسی تطبیقی
 • شناسایی مدل‌های مورد استفاده در تحلیل یک موضوع
 • مطالعات مکان‌یابی استقرار یک صنعت
 • پروژه‌های آماری
 • پروژه‌های مدل سازی
 • و ...

2-2- بازخورد از اجرا: خروجی برنامه راهبردی تعدادی اهداف عملیاتی است که مداخلات مدیریتی را برای دستیابی به اهداف مشخص می‌کند. با اجرای این اهداف عملیاتی، اطلاعاتی حاصل می‌شود که می‌تواند به تکمیل برنامه کمک کند. برای مثال ممکن است با اجرای یک هدف برخی پیش فرض‌های برنامه تغییر کند و یا پس از اجرای یک هدف عملیاتی، گام‌های بعدی حل مسائل روشن شود.

هر برنامه در دوره عمر خود مراحلی را در جهت تکامی طی می‌کند. مراحل دوره عمر برنامه را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

بهبود مستمر: به‌ طور دائمی با کسب اطلاعات جدید، در واکنش به تغییرات محیطی، با انجام پروژه‌های مطالعاتی و ... برنامه مستمراً بهبود می‌یابد.

بازنگری اساسی: در مواقعی ممکن است در اثر تغییرات محیطی شدید و یا ایجاد دیدگاه‌های جدید متحول کننده در برنامه ریزان، نیاز به بازنگری اساسی برنامه‌ایجاد شود.

در این صفحه فرایندهای مورد استفاده در طراحی بافت عمومی برنامه طرح داده شده است:

عنوان گروه‌های فرایندی

فرایندهای هم‌افزا را می‌توان در 5 گروه فرایندی دسته‌بندی کرد:

 1. گروه فرایندی آغاز برنامه
 2. کروه فرایندی طراحی برنامه
 3. گروه فرایندی داوری برنامه
 4. گروه فرایندی بهبود مستمر
 5. گروه فرایندی اجرای برنامه

گروه فرایندی آغاز برنامه

شرح فرایند

اجرای فرایند برنامه‌ریزی نیاز به تمهید مقدماتی دارد، که آماده‌‌سازی صحیح و به موقع آن‌ها تاثیر بسزایی در اجرای با کیفیت فرایند برنامه‌ریزی دارد. به همین دلیل باید قبل از آغاز برنامه‌ریزی 5 فرایند اصلی اجرا شود که در مجموع گروه فرایندی آغاز برنامه را شکل می‌دهند. این 5 فرایند عبارتند از:

 1. تعیین ناظر برنامه
 2. آموزش ناظر برنامه
 3. تعیین دبیر برنامه
 4. آموزش دبیر برنامه
 5. تعیین مشاوران برنامه

درفرایند تعیین ناظر و دبیر که به ترتیب توسط مدیر اجرای و ناظر صورت می‌گیرد، مشخص می‌شود که چه فردی باید مسئولیت نظارت و تدوین برنامه را بر عهده بگیرد. در فرایند تعیین دبیر، ناظر به کمک روش‌های مختلف، فهرستی از افرادی که برای این مسئولیت مناسب هستند تهیه و پس از بررسی سوابق و توانمندی‌های آنان، بر اساس ویژگی‌هایی که برای دبیر برنامه تعیین شده است، فرد مناسب را بر می‌گزیند. همچنین ناظر باید از تمهید پیش نیازهای حقوقی و مالی لازم برای فعالیت دبیر برنامه توسط مدیر اجرایی اطمینان حاصل کند.

در فرایند آموزش نیز و پس از تعیین دبیر برنامه، ناظر دبیر را برای آموزش به بخش‌های مربوطه معرفی و از اینکه به میزان کافی آموزش دیده اطمینان حاصل نماید.

همانند همین اقدامات در مورد ناظر برنامه توسط مدیر اجرایی پیاده‌‌سازی می‌شود.

مسئول گروه فرایندی

مدیر اجرایی

نمودار گردش کار

ورودی‌های فرایند

 • ویژگی‌های ناظر برنامه
 • آموزش‌های مورد نیاز ناظر برنامه
 • ویژگی‌های دبیر برنامه
 • آموزش‌های مورد نیاز دبیر برنامه
 • ویژگی‌های مشاوران برنامه
 • پایگاه اطلاعات اشخاص هم‌افزا

فرایندهای گروه آغاز برنامه

ردیف عنوان فرایند ورودی خروجی مجری
1 اعلام آغاز برنامه‌ریزی برای یک موضوع تقسیم‌بندی برنامه‌ها

عنوان برنامه

شروع برنامه‌ریزی مدیر پروژه
2 تعیین ناظر برنامه پایگاه اطلاعات اشخاص هم‌افزا

ویژگی‌های ناظران

تعیین ناظر مدیر اجرایی
4 آموزش ناظر برنامه آموزش‌های مورد نیاز ناظر ناظر آماده به کار خدمات پژوهشی
16 تعیین دبیر برنامه پایگاه اطلاعات اشخاص هم‌افزا

ویژگی‌های دبیران

تعیین دبیر ناظر
17 آموزش دبیر برنامه آموزش‌های مورد نیاز دبیر دبیر آماده به کار ناظر
20 تعیین مشاوران برنامه پایگاه اطلاعات اشخاص هم‌افزا

ویژگی‌های مشاوران

تعیین مشاوران دبیر

جزئیات مراحل فرایندها

ردیف عنوان مرحله از فرایند مجری
1 اعلام آغاز برنامه‌ریزی برای یک موضوع مدیر پروژه
2 پیشنهاد ناظر برنامه مدیر اجرایی
3 تایید ناظر برنامه مدیر پروژه
4 آموزش ناظر برنامه خدمات پژوهشی
5 تایید کفایت آموزش ناظر برنامه مدیر اجرایی
6 تهیه فهرستی از افراد/گروه‌های مناسب برای دبیری برنامه ناظر
7 دریافت سوابق افراد/گروه ها ناظر
8 بررسی سوابق افراد/گروه ها ناظر
9 دریافت پیشنهادت افراد/گروه‌ها از لحاظ زمان، هزینه و نحوه انجام کار ناظر
10 مصاحبه با افراد/گروه ها ناظر
11 تهیه گزارش مصاحبه ها ناظر
12 انتخاب فرد/ گروه ناظر
13 تایید مدیر اجرایی ناظر
14 تایید مدیر پروژه ناظر
15 انجام امور حقوقی و قراردادی ناظر
16 تعیین آموزش‌های لازم ناظر
17 آموزش دبیر برنامه خدمات پژوهشی
18 تایید کفایت آموزش دبیر ناظر
19 اعلام آماده بودن دبیر برنامه برای شروع کار ناظر
20 پیشنهاد مشاوران برنامه دبیر
21 تایید مشاوران برنامه مدیر اجرایی
22 آموزش مشاوران برنامه خدمات آموزشی
23 تایید کفایت آموزش مشاوران ناظر
24 ارائه گزارش فرایند آغاز برنامه‌ریزی به مدیر اجرایی ناظر
25 اعلام پایان فرایند آغازین مدیر اجرایی

خروجی‌های فرایند

 • شرح وظایف دبیر
 • شرح وظایف ناظر
 • شرح وظایف خدمات پژوهشی
 • دبیر آماده به کار
 • ناظر آماده به کار
 • مشاوران آماده به کار

گروه فرایندی طراحی برنامه

شرح فرایند

گروه فرایندی طراحی برنامه مهم‌ترین بخش فرایند برنامه‌ریزی یا به تعبیری قلب فرایند برنامه‌ریزی است. در این فرایند گروه برنامه‌ریزی با تهیه ملزومات مورد نیاز و با کمک روش‌های مختلف و متناسب با موضوع برنامه، محتوای برنامه را طراحی می‌کنند.

مسئول اجرای فرایند

دبیر برنامه

نمودار گردش کار

ورودی‌های فرایند

 • دبیر برنامه
 • ناظر برنامه
 • مشاوران برنامه

فرایندهای گروه فرایندی طراحی برنامه

ردیف عنوان فرایند ورودی خروجی مجری
1 فرایند طراحی پیش‌نویس برنامه دبیر
2 فرایند نظارت ناظر
3 فرایند مشاوره ناظر
4 فرایند مستندسازی دبیر

جزئیات مراحل فرایند

ردیف عنوان مرحله از فرایند مجری
1 تعیین گام‌ها و زمان بندی طراحی برنامه دبیر
2 تایید گام‌ها و زمان بندی طراحی برنامه ناظر
3 مشخص کردن افراد ذی نفع در موضوع دبیر
4 مشخص کردن حلقه‌های فکری دبیر
5 تعیین چارچوب برنامه ناظر
6 بررسی مطالعات مرتبط دبیر
7 تدوین گزارش بررسی مطالعات مرتبط دبیر
8 انجام مصاحبه با صاحب‌نظران دبیر
9 تدوین گزارش مصاحبه با صاحب‌نظران دبیر
10 بررسی تجربیات سایر کشورها دبیر
11 تدوین گزارش بررسی تجربیات سایر کشورها دبیر
12 تدوین پیش‌نویس برنامه دبیر
13 ارائه گزارش مکتوب هفتگی از روند تدوین برنامه به ناظر دبیر
14 برگزاری جلسات بررسی روند تدوین برنامه به صورت هفتگی با حضور مشاوران ناظر

خروجی‌های فرایند

 • پیش‌نویس برنامه
 • مستندات مطالعات پیشین
 • مستندات مصاحبه ها
 • مستندات هم اندیشی ها
 • مستندات تجربیات سایر کشورها

گروه فرایند داوری

شرح فرایند

در این گروه فرایندی که با درخواست دبیر برنامه برای انجام داوری شروع می‌شود، آمادگی برنامه برای قرار گرفتن در مسیر داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. این آمادگی شامل تطبیق با چارچوب‌های عمومی و اختصاصی و کسب حد نصاب امتیاز در این تطبیق هاست. پس از طی این فرایند در صورتی که برنامه واجد شرایط ورود به داوری باشد، تاییدیه ناظر برای داوری را اخذ می‌نماید که نقطه شروع فرایند داوری محسوب می‌شود.

در فرایند داوری برنامه‌های طراحی شده پس از تایید ناظر در اختیار داوران برای اظهارنظر قرار می‌گیرد. داوران پس از بررسی برنامه، نظر خود را بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین شده اعلام می‌کنند و در نتیجه آن لزوم اصلاح برخی بخش‌های برنامه مشخص می‌شود. ناظر، پس از جمع بندی نظرات داوران، اصلاحات مورد نظر را به دبیر برنامه اعلام می‌کند و بر انجام اصلاحات نظارت می‌کند. فرایند زمانی خاتمه پیدا می‌کند که تمام اصلاحات اعمال شده و مورد تایید ناظر قرار گیرد.

مسئول اجرای فرایند

ناظر برنامه

نمودار گردش کار

ورودی‌های فرایند

 • درخواست داوری توسط دبیر برنامه
 • شاخص‌های ارزیابی برنامه
 • سیاهه وارسی تطبیق چارچوب عمومی
 • سیاهه وارسی تطبیق چارچوب اختصاصی
 • پیش‌نویس برنامه طراحی شده
 • دبیر و ناظر برنامه
 • تاییدیه ناظر در خصوص آماده داوری بودن
 • شاخص‌های داوری برنامه
 • شیوه‌های داوری
 • اطلاعات مورد نیاز داوران برای انجام داوری
 • منشور پروژه پژوهشی مرتبط
 • پرسشنامه‌های نظرخواهی از داور
 • نرم افزار داوری الکترونیک

فرایند ارزیابی برنامه قبل از داوری

شرح فرایند

در این فرایند که با درخواست دبیر برنامه برای انجام داوری شروع می‌شود، آمادگی برنامه برای قرار گرفتن در مسیر داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. این آمادگی شامل تطبیق با چارچوب‌های عمومی و اختصاصی و کسب حد نصاب امتیاز در این تطبیق هاست. پس از طی این فرایند در صورتی که برنامه واجد شرایط ورود به داوری باشد، تاییدیه ناظر برای داوری را اخذ می‌نماید که نقطه شروع فرایند داوری محسوب می‌شود.

فرایندهای گروه فرایندی داوری

ردیف عنوان فرایند مجری نتیجه مرحله
1 تطابق با چارچوب‌ها ناظر تایید آمادگی برنامه برای داوری
2 ارسال برای داوران ناظر شروع داوری
3 اعلام نظر داوران داوران تعیین نظرات داوران
4 تعیین اصلاحات ناظر تعیین فهرست اصلاحات
5 انجام اصلاحات مجری پایان داوری

جزئیات مراحل فرایند تطابق با چارچوب‌ها

ردیف عنوان مرحله از فرایند ورودی خروجی مجری
1 ارائه درخواست داوری برنامه از زبانه داوری در هم‌افزا درخواست داوری برنامه دبیر
2 پرکردن سیاهه وارسی تطبیق چارچوب عمومی درخواست داوری برنامه

پیش‌نویس برنامه

امتیاز تطبیق چارچوب عمومی ناظر
3 پرکردن سیاهه وارسی تطبیق چارچوب اختصاصی درخواست داوری برنامه

پیش‌نویس برنامه

امتیاز تطبیق چارچوب اختصاصی ناظر
4 تعیین اعتبار صفحه امتیاز تطبیق چارچوب عمومی

امتیاز تطبیق چارچوب اختصاصی

ضرایب اهمیت چارچوب‌ها

اعتبار صفحه نرم افزار
5 مقایسه اعتبار صفحه با حد نصاب اعتبار صفحه

حد نصاب اعتبار

تایید/عدم تایید درخواست دبیر ناظر
6 تعیین اصلاحات مورد نیاز عدم تایید درخواست دبیر اصلاحات مورد نیاز ناظر
7 انجام اصلاحات مورد نیاز اصلاحات مورد نیاز برنامه اصلاح شده دبیر
8 اعلام آماده داوری بودن صفحه ناظر
9 آیا سیاهه‌های وارسی نیاز به اصلاح دارد؟ سیاهه‌های وارسی ناظر
10 درخواست اصلاح درخواست اصلاح

جزئیات مراحل فرایند ارسال برای داوران

ردیف عنوان مرحله از فرایند ورودی مجری
1 اعلام ناظر در خصوص آماده داوری بودن تاییدیه ناظر ناظر
2 تغییر برچسب وضعیت محتوا در هم‌افزا به وضعیت نقد و داوری تاییدیه ناظر ناظر
4 تعیین فهرست داوران پایگاه اطلاعات اشخاص در هم‌افزا دبیر
5 تایید داوران فهرست داوران ناظر
6 ثبت نام داوران در هم‌افزا هم‌افزا دبیر
7 اضافه کردن نام داوران به فهرست داوران برنامه در هم‌افزا و تکمیل اطلاعات داوران نام داوران
8 تعیین سؤالات داوری ناظر
9 اضافه کردن سؤالات داوری به صفحه برنامه در هم‌افزا سوالات داوری
10 تعیین محدوده داوری هر داور فهرست داوران
تخصص هر داور (پایگاه اطلاعات اشخاص در هم‌افزا )

نظرخواهی از داور

ناظر
11 تعیین شیوه داوری هر داور شیوه‌های داوری

نظرخواهی از داور

ناظر
12 آماده‌‌سازی مستندات الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز داوران
13 آماده‌‌سازی مستندات مکتوب داوری اطلاعات مورد نیاز داوران
14 تعیین زمان بندی برای داوری متن برنامه
15 ارسال اطلاعات برای داوران به تناسب شیوه داوری هر داور به همراه زمان بندی اطلاعات مورد نیاز داوران

محدوده داوری هر داور

شیوه داوری هر داور

زمان بندی داوری

16 توجیه داور از لحاظ محتوایی و اجرایی ناظر

جزئیات مراحل فرایند اعلام نظر داوران

ردیف عنوان مرحله از فرایند ورودی مجری
1 انجام داوری اطلاعات مورد نیاز داوران داور
2 نظارت بر انجام داوری ناظر
3 پاسخگویی مناسب به ابهامات، پرسش‌ها و خواسته‌های داوران ناظر
4 پیگیری از داوران برای انجام به وقت داوری ناظر
5 دریافت اطلاعات از داوران ناظر
6 ورود اطلاعات بدست آمده از تمام شیوه‌های داوری به هم‌افزا ناظر
7 پیگری پرداخت حق الزحمه داوران ناظر

جزئیات مراحل فرایند تعیین و اجرای اصلاحات

ردیف عنوان مرحله از فرایند ورودی مجری
1 جمع بندی نتایج داوری ناظر
2 تعیین اصلاحات مورد نیاز و زمان بندی نتایج داوری ناظر
3 انجام اصلاحات تعیین شده اصلاحات مورد نیاز و زمان بندی دبیر
4 نظارت بر انجام اصلاحات اصلاحات مورد نیاز و زمان بندی ناظر
5 بررسی اصلاحات اصلاحات انجام شده ناظر
6 اعلام پایان داوری ناظر

خروجی‌های فرایند

 • برنامه اصلاح شده
 • اطلاعات داوران
 • اصلاح فرم‌های نظرخواهی از داور

اطلاعات مورد نیاز داوران برای انجام داوری

 • متن پیش‌نویس برنامه
 • گزارش تدوین برنامه
 • فرایند کلی داوری
 • منشور پروژه پژوهشی مرتبط
 • آنچه از داور انتظار می‌رود
 • شاخص‌های داوری
 • فرم نظرخواهی از داور
 • نحوه ارتباط با دبیر و ناظر برنامه
 • نحوه بازگشت دادن فرم ها

گروه فرایندی نقد و جلب مشارکت

شرح فرایند

در مراحل طراحی برنامه یکی از مهم‌ترین اقدامات نقد و جلب مشارکت افراد است. این کار باید پس از تدوین پیش‌نویس بافت عمومی برنامه انجام گیرد.

مسئول اجرای گروه فرایندی

دبیر برنامه

نمودار گردش کار

ورودی‌های فرایند

 • پیش‌نویس بافت عمومی برنامه
 • پرسشنامه نظرخواهی از خبرگان

فرایندهای گروه فرایندی نقد و جلب مشارکت

ردیف عنوان فرایند ورودی خروجی مجری
1 فرایند درخواست همکاری ناظر
2 فرایند ارسال برای خبرگان
3 فرایند
4

جزئیات مراحل فرایندها

ردیف عنوان مرحله از فرایند ورودی خروجی مجری
1 اعلام نهایی شدن پیش‌نویس بافت عمومی برنامه ناظر
2 تهیه فهرست خبرگان
3 تهیه پرسش نامه نظرخواهی از خبرگان
4 انتخاب گزینه نقد در برچسب وضعیت محتوا
5 قرار دادن پرسشنامه در هم‌افزا
6 ارسال متن برنامه و پرسشنامه برای خبرگان
7 پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات خبرگان
8 پیگیری دریافت پاسخ خبرگان
9 دریافت پاسخ خبرگان
10 جمع بندی نظرات خبرگان
11 تعیین اصلاحات ناظر
12 انجام اصلاحات
13 ورود نظرات در هم‌افزا (بخش نقد)

روش‌های جلب مشارکت

 • ارسال برای افراد منتخب
 • از طریق بخش نقد در هم‌افزا