موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

برای معرفی و توصیف یک فناوری به صورت عام موارد زیر می­ بایست در نظر گرفته شود:

تعریف فناوری

تعریف کلی و جامع فناوری و بررسی تعاریف ارائه شده از سوی نهادهای مختلف بخش اول توصیف هر فناوری است.

تاریخچه

هر فناوری سرگذشتی دارد که راه دستیابی به آن را روشن می­کند.

مفاهیم بنیادین

در هر فناوری، مفاهیم کلیدی و بنیادین وجود دارد که تعریف کامل این مفاهیم می­تواند به درک صحیح­ و دقیق از آن کمک نماید.

زمینه دانشی

در این بخش علوم مختلف مرتبط با فناوری مشخص می‌­شود. تعریف مرز دانشی فناوری و ارتباط بین رشته­‌های گوناگونی که زیرساخت هر فناوری را شکل داده ­اند از الزامات تعریف جامع هر فناوری است.

کاربردها

مشخص نمودن حوزه کاربرد هر فناوری در صنایع گوناگون در ملزومات تعریف فناوری است.

طبقه‌بندی

از آن جایی که به ماهیت فناوری می‌توان از مناظر گوناگون نگریست بیان طبقه­بندی­های گوناگون از آن می­تواند ادامه راه را کمی شفاف‌تر نماید. فناوری­های مخلف به‌ روش‌های مختلف دسته­بندی می­شوند که لازم است طبقه­بندی خاص هر نوع فناوری مشخص گردد.

* بر اساس توانایی ها

1ـ تکنولوژی کاربرد و بهره­برداری

2ـ تکنولوژی مونتاژ

3ـ تکنولوژی طراحی و ساخت

4ـ توان تحقیقات پایه

5ـ تکنولوژی کپی‌‌سازی و اقتباس

6ـ توان تکنولوژی‌های جدید

* بر اساس مبدأ تکنولوژی

1ـ تکنولوژی وارداتی

2ـ تکنولوژی بومی و سنتی

3ـ تکنولوژی‌های ترکیبی

* برحسب پیچیدگی

1ـ تکنولوژی قابل جذب

2ـ تکنولوژی غیر قابل جذب

* برحسب کاربردی ـ سرمایه بری

1ـ تکنولوژی کاربر

2ـ تکنولوژی سرمایه‌بر

* برحسب طول عمر

1ـ دورة عرضه یا معرفی تکنولوژی

2ـ دورة انتشار تکنولوژی

3ـ اشباع شدن تکنولوژی

4ـ تنزل و منسوخ شدن تکنولوژی

* طبقه بندی برحسب ماهیت تکنولوژی

ـ نرم‌افزار و سخت افزار تکنولوژی

* طبقه‌بندی فناوری بر حسب نوآوری

- فناوری مربوط به انجام یک وظیفه کاملاً جدید.

- فناوری مربوط به انجام یک وظیفه قدیمی ولیکن به‌ روش مدرن

* طبقه‌بندی فناوری بر حسب کالا و تولید

- فناوری مصرفی

- فناوری تولیدی

* طبقه‌بندی فناوری بر حسب میزان مستند بودن

- فناوری مستند شده

- فناوری نهفته

محصولات منتجه از فناوری

معرفی گستره محصولاتی که از هر فناوری ناشی می‌­شود به نوعی مرحله پایانی فناوری است.

چارچوب فناوری همه موارد