موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

طرح اولیه این مدل با حمایت و راهبری اتحادیه اروپا و کمیسیون ویژه آن در سال‌های 1998- 99 شکل گرفت و در سال 2002 نخستین ویرایش آن تهیه و ارائه گردید. هدف اصلی این طرح ایجاد یک کارپایه مشترک برای خودارزیابی سازمانی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپاست تا کشورهای عضو بتوانند توسط آن در جهت بهبود و نوسازی دولت و ارتقا کیفیت ارائه خدمات عمومی برای شهروندان خود گام بردارند.

در فاصله سال‌های 2000 تا 2005، بیش از 900 سازمان و مؤسسه‌ای که به ارائه خدمات به شهروندان می‌پرداختند از این مدل بهره‌گیری کردند و پس از انجام 2 پژوهش مفصل در خصوص کارهای انجام شده، در سال 2006 ویرایش دوم این مدل تدوین و ارائه شد که در حال حاضر همین ویرایش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر چه در تدوین این مدل، بهبود وضعیت خدمات عمومی و دولتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مد نظر بوده است، لیکن بسیاری از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نظیر چین، کشورهای خاورمیانه، جمهوری دومینیکن و برزیل نیز به آن اقبال نشان داده و از آن برای بهبود وضعیت خدمات دولتی و عمومی خود بهره گرفته‌اند.

سودمندی اصلی این مدل، همانند مدل‌های ارزیابی EFQM و استانداردهای ایزو سری 9000، در آن است که دارای دو جنبه هستند یعنی هم میزان پیشرفت و وضعیت عملکرد سازمان را مشخص می‌سازند و هم (شاید مهم تر) اینکه معیارها و نکات راهنما و مورد تاکیدی را ارائه می‌کنند که می‌تواند سازمان را در مسیر و جهت بهبود و سرآمدی رهنمون گردد. این معیارها عمدتا بر اساس درک و شناخت نیازمندی‌های شهروندان از یک سو و تجربه‌های موفق سازمان‌های سرآمد (Best practices) از سوی دیگر استخراج و مدل می‌شوند.

طبق پیمایشی که انجام شده است این مدل عمدتا در سازمان‌های دولتی، عمومی و خدماتی‌ای مورد استفاده قرار گرفته است که در زمینه‌های زیر فعالیت داشته‌اند:

 • امور جنایی و قضایی
 • امور گمرکی، مالیاتی، مالی و اعتباری
 • آموزش و پژوهش
 • فعالیت‌های فرهنگی
 • محیط زیست
 • بهداشت، درمان و سلامتی
 • امنیت شهروندان و امور مربوط به پلیس
 • خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی
 • حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها، خدمات و تاسیسات عمومی
 • اقتصادی، کشاورزی و بازرگانی
 • امور خارجه
 • خانه داری
 • پست و ارتباطات
 • شهرداری و استانداری

یکی از مزیت‌های مدل کاف ساده و آسان بودن آن است. این مدل همانند مدل EFQM از 9 معیار اصلی تشکیل شده ولی تعداد زیر معیارهای آن 27 زیر معیار است. عمده تفاوت آن با EFQM در امتیازهای معیارها و محتوای آن‌هاست.

برای اطلاعات بیشتر از مراجع زیر می‌توانید استفاد نمایید.

http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191

www.education.gov.uk/consultations/.../Appendix%205-.doc

www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/3015/2/Abstract.pdf

الگو