موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

محدوده

مالیات عبارت است از هر نوع دخالت دولت در فرایند بازار آزاد با هدف افزایش سطح رفاه اجتماعی در صورتی که دخالت دولت به شکل ممنوعیت یا اجبار نباشد. با تعریف فوق محدوده برنامه مالیات را می‌توان تمامی نهادها، فرایندها، زیرساخت­های آماری و اطلاعاتی و قوانینی دانست که در وضع و اجرای یک مالیات صحیح، تأثیرگذارند.

بدین ترتیب می‌توان انواع مالیات زیر را ترسیم نمود:

1. مالیات‌های متعارف(اعم از مالیات‌های درآمدی و مالیات‌های کنترلی و تنظیمی)

2. حقوق گمرکی

3. انواع بیمه‌های اجباری مثل تأمین اجتماعی، شخص ثالث

وضعیت

وضعیت نظام مالیاتی را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. در یک بخش به بررسی تحلیلی مالیات‌های فعلی و تطابق آن‌ها با ارزش‌ها پرداخته و در بخش دیگر شاخص‌های مورد نظر بررسی می‌شوند.

الف. مالیات‌های موجود در کشور

در این بخش مالیات‌های مختلفی که در حال حاضر در کشور اجرا می‌گردند از لحاظ منطق اقتصادی بررسی می‌گردد.

1. مالیات بر درآمد

2. مالیات بر ارزش‌افزوده

3. حق بیمه تأمین اجتماعی

4. مالیات بر نقل و انتقال

5. مالیات حق تمبر

6. مالیات بر ارث

در جدول زیر اثر هر کدام از این مالیات‌ها را با توجه به ارزش‌ها سنجش می‌کنیم (این جدول نیاز به بازبینی دارد و قابل استناد نیست).

نوع مالیات حجم درآمد تخصیص منابع کنترل سوداگری کارایی عدالت سادگی وصول
مالیات بر درآمد خیلی زیاد کم کم کم عادلانه سخت
مالیات بر ارزش‌افزوده خیلی زیاد خیلی کم کم غیر عادلانه خیلی سخت
مالیات بر نقل و انتقال زیاد خیلی کم زیاد خیلی کم خیلی ساده
مالیات حق تمبر زیاد بستگی دارد کم متوسط بستگی دارد ساده
مالیات بر ارث کم کم خیلی کم زیاد ناعادلانه سخت
حق بیمه‌های اجتماعی خیلی زیاد زیاد خیلی کم کم عادلانه متوسط
مالیات بر زمین‌های بایر خیلی کم خیلی زیاد زیاد زیاد عادلانه متوسط
مالیات بر معاملات مکرر خیلی کم کم خیلی زیاد متوسط عادلانه ساده

ب. شاخص‌ها

1. درآمدهای کسب شده توسط مالیات‌های درآمدی

2. تأثیرات تنظیمی مالیات‌های کنترلی

3. تعداد شکایات در مورد هر مالیات

4. هزینه‌های جمع‌آوری هر مالیات

اهداف

خروجی‌های نظام مالیاتی برای اقتصاد را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

الف. دسته اول

1. کسب درآمد

2. تخصیص بهینه منابع

3. کنترل سوداگری

ب. دسته دوم

1. کارایی

2. عدالت

3. سادگی و کم هزینه بودن تشخیص و وصول

راهبردها

الف. اصلاح مالیات‌هایی که در حال حاضر در کشور و نظام مالیاتی وجود دارند برای مثال:

1. ایجاد زیرساخت­های لازم آماری و نهادی، برای تشخیص و وصول مالیات

2. تغییر در مفاد مالیات بر ارزش‌افزوده

3. به روز رسانی مالیات عوارض نوسازی

ب. وضع مالیات‌های جدید

1. مالیات بر ارزش زمین

2. مالیات بر عایدی سرمایه

3. مالیات بر صادرات مواد خام

4. مالیات بر انتشار CO2

5. مالیات بر سود تقسیمی سهام(Dividend tax)

پژوهش

الف. مسائل موجود در مالیات‌های مصوب فعلی و نحوه اجرای آن ها

1. مالیات بر درآمد

- علی الرأس اخذ شدن مالیات بر درآمد

2. مالیات بر ارزش‌افزوده

- رعایت نشدن قانون در مورد صدور صورتحساب

- عدم وجود زیرساخت آماری مناسب

3. مالیات بر ارث

- شبهه غیر شرعی بودن

- پیچیدگی اجرایی بالا

4. عوارض گمرکی

- زمینه ساز قاچاق بالا

- عوارض بالا در بخش صنعت

- عوارض پایین در بخش کشاورزی

5. بیمه‌های سلامت

6. بیمه شخص ثالث

ب. مشکلاتی که از نبود برخی مالیات‌ها ناشی می‌شوند:

1. تحمیل آلودگی هوا به جامعه بدون پرداخت هزینه آن

2. کنترل نشدن سوداگری در بازارهای غیر مولد

3. افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در زمین

4. خروج سرمایه از صنعت و تولید

چارچوب برنامه مالیات همه موارد