موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): حسین، کدخدایی
سال انتشار : 1383
همایش: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

Loading

چکیده

در سرمایه گذاریهای خطرپذیر ریسک به عنوان یکی از عناصر اصلی مطرح است و علت اجتناب بسیاری از سرمایه گذاران از مبادرت به این نوع سرمایه گذاریها در همین نکته نهفته است. بیمه ها و بازار های تأمین اطمینان که ابزارهای مقابله با ریسک در آن ها ارائه می شود کار را برای سرمایه گذار آسان می کنند در واقع بازار مالی و در تکامل خاص ابزارهای مهندسی مالی به گسترش سرمایه گذاریهای خطرپذیر کمک می کنند و راه حل در توسعه بازار مالی است. توسعه بازار مالی از طرق مختلف امکان پذیر است، افزایش ابزارهای مورد استفاده، مؤسسات فعّال و مقررّات و بازارهای زیر مجموعه ابعاد مختلف این گسترش را تشکیل می دهند. بدون توسعه ابزارها که عملاً کالاها و محصولات خدماتی بازار مالی محسوب می شوند گسترش سایر بخش های بازار با دشواری صو رت می گیرد و به مثابه ایجاد بنگاه های جدید ب دون طراحی و بهره برداری محصولات جدید است. ابزارهای مالی در دهه های اخیر حجم و فعالیت بازارهای مالی را در ابعاد غیرقابل تصوّر قرار داده اند به طوریکه استفاده از برخی ابزارهای مشتقّه و جدید در بازارهای پیشرفته بخش عمدۀ معاملات را تحت الشعاع قرار داده و بازار اوراق اصلی در ظرفیت بسیار کمتر به فعالیت ادامه می دهد.