موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

با طراحی مشخصات مشاغل و ارتباط آن‌ها با ویژگی‌های شاغلین، سامانه مشاغل شکل می‌گیرد. مشخصات هر شغل شامل چندین محور است که از محور‌های آن، دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای هر شغل است. با مشخص شدن دانش‌ها و مهارت‌ها لازم برای سمت‌های مهم در یک سازمان، نیازهای دانشی سازمان مشخص می‌شود.

ضرورت طراحی دقیق مشاغل

آثار طراحی و استفاده از سامانه مشاغل برای سازمان‌ها عبارتند از:

  1. تسهیل برنامه‌ریزی منابع انسانی درون سازمان: اطلاعات پایه مشاغل نه تنها برای تعامل یک سازمان با محیطش مفید است، بلکه برای فرایندهای درونی سازمان نیز قابل استفاده است. اطلاعات پایه مشاغل که در بردارنده ویژگی‌های مورد نیاز بر‌ای هر شغل است که امکان شناسایی پتانسیل‌های موجود، شناسایی نیازهای دانشی و آموزشی، انتصابات و طراحی مسیر‌های شغلی را فراهم می‌کند.
  2. افزایش دقت در جذب نیروی انسانی: با افزایش دقت در توصیف مشخصات افراد مورد نیاز و استفاده از آزمون‌های استاندارد در انتخاب نیرو، امکان جذب متناسب‌ترین افراد با مشاغل بنگاه و کاهش هزینه اجتماعی اخراج نیروی کار و کاهش دعاوی بین کارگر و کارفرما فراهم می‌شود. اکثر کارفرمایان آگاهی دقیقی از منابع انسانی مورد نیاز خود ندارند و شناسایی نیروهای کارامد برای آن‌ها سخت است؛ این مسائل باعث عدم جذب نیروی بیشتر یا جذب نیروهای نامناسب می‌شود که هزینه‌های زیادی به بنگاه تحمیل می‌کند.

آثار سامانه مشاغل برای کارکنان عبارتند از:

  1. امکان برنامه‌ریزی فردی برای افزایش توانمندی‌های لازم: این سامانه سلایق و توانمندی‌های هر فرد را شفاف کرده، مشاغل متناسب با او را پیشنهاد می‌دهد. با توجه به مشخص بودن ویژگی‌های هر شغل دوره‌های آموزشی مورد نیاز نیز معلوم می‌شود.
  2. افزایش رضایت شغلی و ارتقای عملکرد: سامانه مشاغل به کارجویان و کارکنان در انتخاب مشاغل مناسب با توانائی‌ها و انگیزه‌های شان کمک می‌کند. تطابق شغل و شاغل باعث افزایش رضایت شغلی و ارتقای عملکرد می‌شود

«سامانه مشاغل» بهترین و کامل‌ترین زیرساخت برای تخصیص منابع انسانی در سطح کلان و درون سازمان‌ها، شایسته سالاری و ارتباط دانشگاه و جامعه در بعد منابع انسانی است.

هم افزا