موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

دانشنامه یکی از زیرسامانه‌های هم‌افزا است که برای تولید و انتشار دانش یکپارچه طراحی شده است. در دانشنامه با استفاده از سامانه مفاهیم، ساختار تقسیم‌بندی موضوعات، برچسب‌ها و چارچوب‌ها، محتوا به خوبی نظم می‌یابد.

کارکرد دانشنامه


در برخی از موضوعات و فعالیت‌ها، طیف گسترده‌ای از اطلاعات و دانش وجود داشته یا باید تولید شوند. در چنین مواردی، ایجاد یک دانشنامه تخصصی و یا اختصاصی ضرورت می‌یابد. در یک دانشنامه تخصصی، اطلاعات مربوط به یک موضوع گردآوری و سازماندهی می‌شود که افزایش کارایی در بازیابی اطلاعات و همچنین جذب بیشتر اطلاعات را در پی داشته و در نتیجه امکان بهره‌برداری از اطلاعات افزایش می‌یابد.

مهم‌ترین کارکرد یک دانشنامه، فراهم آوردن محتواهای یکپارچه است؛ به گونه‌ای که تصویری کلان را شکل دهند. مهم‌ترین کارکردهای بخش دانشنامه، دستیابی به اهدافی نظیر «آگاهی موردی»، «آگاهی زمینه ای»، «الگوی ذهنی هماهنگ»، «حافظه مشترک»، «تقارن اطلاعات» و «مستندسازی» است.

اگر ایجاد دانشنامه در ابتدای هر فعالیت دانشی آغاز شود، بسیاری از دوباره کاری‌ها از بین می‌روند.

قابلیت‌های دانشنامه هم افزا

در بخش دانشنامه، برای هر یک از انواع موضوعات (برنامه راهبردی، تجربه، گزارش، صورت جلسه و ...) چارچوبی طراحی شده و تدوین و تنظیم محتوا بر اساس چارچوب‌ها انجام می‌شود.

مهمترین سازوکارهای پیش‌بینی شده در بخش دانشنامه عبارت‌اند از:

  • ایجاد سامانه مفاهیم و برچسب ها
  • ایجاد و ویرایش محتوا: ایجاد و ویرایش محتوا و مدیریت کل چرخه انتشار محتوا به صورت فردی و گروهی در این بخش انجام می‌شود.
  • تعامل: هر سند (مقاله، کتاب، قانون و ...) می‌تواند مورد پرسش، اظهارنظر و بحث قرار گیرد. با استفاده از امکانات شبکه‌های اجتماعی (مانند دیوار، دنبال کردن و ...) در این بخش، تعامل مناسبی بین مولفان و صاحب‌نظران برقرار می‌شود.
  • ایجاد اسناد پودمانی: این سازوکار امکان بهره‌مندی از ویژگی‌های تنظیم ترتیبی صفحات در کنار تنظیم فرامتنی (که مبتنی بر وب است) را فراهم می‌کند. با این سازوکار کتاب‌ها، نشریه‌ها و گزارش‌های به صورتی بر خط در لحظه درخواست از کنار هم گذاری آخرین ویرایش صفحات تولید می‌شوند.
  • گردش کار تولید محتوا: امکان تعریف مراحل متعدد برای تولید یک محتوا (به عنوان مثال یک پروژه مطالعاتی) در قالب یک فرایند فراهم است.

نرم افزار بخش دانشنامه شبیه یک ویکی است؛ البته ابزارهایی که در این بخش پیش‌بینی شده است، قابلیت‌هایی بیش از ویکی‌های متعارف را پدید آورده اند.

قابلیت‌های لازم برای پیاده‌‌سازی زیرساخت‌های محتوایی در نرم‌افزار بخش دانشنامه تعبیه شده است که عبارت‌اند از:

  • تقسیم‌بندی: یکی از زبانه‌های پنجره تنظیمات در بخش دانشنامه، مربوط به تعیین روابط بین موضوعات است. در این قسمت انواع روابط (عام و خاص، کل و جزء و ...) قابل انتخاب است. در نمایش شبکه موضوعات، از این روابط استفاده می‌شود.
  • سامانه مفاهیم: امکان تعریف مفاهیم و برقراری انواع روابط بین آن‌ها و نمایش شبکه مفاهیم فراهم است. همچنین امکان بررسی تطبیق واژه‌های بکار رفته در متون با تعاریف ارائه شده در سامانه مفاهیم به صورت نیمه خودکار فراهم است.
  • چارچوب: در هنگام ایجاد هر موضوع جدید، باید چارچوب مناسب انتخاب شود. برای برخی از چارچوب‌ها قالب نیز طراحی شده که در صورت استفاده از آن ساختار متن به صورت فرم‌هایی در متن درج می‌شود. فرایندهای مدیریت محتوا و معیارهای ارزیابی برای طی مراحل فرایند بر مبنای چارچوب‌ها طراحی می‌شود.

هم افزا