موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): رضوان، پورمنصوری؛ مونا، رهنمائیان؛ علی، بدیع زاده
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

توسعه سریع و اعجاب انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات و گرایش عمومی محیط رقابتی به سمت دانش و مدیریت اثربخش آن سبب شده که دانش و یادگیری جمعی به عنوان تنها مزیت رقابتی پایدار مورد توجه روزافزون قرار گیرد، بنابراین فناوری‌های جدید به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا سیستم‌های مدیریت دانش را به‌ منظور ذخیره و اشاعه‌ی اطلاعات ساختارنیافته مورد استفاده قرار دهد. امروزه علاقه مندی به حوزه‌ی مدیریت دانش در سازمان‌ها و محافل علمی وجود دارد. مدیریت دانش، فرایند منظم ساختن، انتخاب، سازماندهی، گزینش و ارائه‌ی دانش است که به سازمان کمک می‌کند تا بصیرت و درک لازم را از تجربه‌ی خود بدست آورد. به همین دلیل جهت تدوین و نگهداری برنامه‌های مدیریت دانش، لازم است که سازمان‌ها، سازوکارهایی را برای اطمینان از حاکمیتشان تدوین کنند. برنامه‌های مدیریت دانش مستلزم یکپارچگی کسب و کار، مشارکت مدیریت ارشد و توانایی تصمیم‌گیری است. در همین راستا این مقاله به توصیف فرآهم آوردن وسیله‌ای جهت درک بهتر، از حاکمیت مدیریت دانش و پشتیبانی سازمان‌ها در توسعه‌ی برنامه‌های مدیریت دانش می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، حاکمیت مدیریت دانش، وظیفه ی)کارکرد(مدیریت دانش، حاکمیت تکنولوژی اطلاعات

مدیریت دانش مقاله همه موارد