موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): سعیده، اسماعیلی؛ زهرا، طاهری؛ محمود، کریمی قاضی محله
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

هدف از این پژوهش، انتخاب یک منبع مناسب برای ارزیابی کارکنان دانشی است. در این تحقیق با جمع‌آوری داد ه‌های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد، مدارک، مصاحبه با کارشناسان و به‌ ویژه پرسشنامه و از تکنیک TOPSIS برای تجزیه وتحلیل و تبیین مدل هدف‌گذاری تحقیق بهره گفته شده است نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که به ترتیب خودارزیابی، ارزیابی 063 درجه و ارزیابی توسط همکاران بیشترین تاثیر را بر ارزیابی دانشگران دارا می‌باشند. در پایان مقاله پیشنهاداتی برای مدیران در بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: ارزیابی عملکرد، کارکنان دانشی، سازمان‌های دانش بنیان، TOPSIS

مدیریت دانش مقاله همه موارد