موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): مسعود، رحیمی؛ حسین، محمدی نژاد؛ مهدی، باطنی
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

امروزه گردآورندگان اطلاعات به‌ ویژه سازمان‌های آماری با دو مسئله متضاد مواجهاند. از یک سو، بنا به وظیفه قانونی و رشد روز افزون تقاضا برای اطلاعات جمع‌‌آوری شده، خود را متعهد به انتشار هر چهه گسترده‌تر و با کفهفتتر اطلاعات به شکل داده‌های آماری می‌بفنند و از سوی دیگر با توجه به نگرانی عمومی نسبت به افشا اطلاعات شخصی و ویفهه قانونی این سازمان‌ها برای مراقبت از اطلاعات خصوصی پاسخگویان، باید این تضمین را بدهند که ضمن ارائه بفشترین اطلاعات به جامعه، حریم شخصی پاسخگویان در حد معقول حفظ شود این مسئله زمانی حادتر می‌شود که مجموعه دادههای منتشره توسط متدههای داده کاوی، در برابر حملات افشا صفت و هویت قرار می‌گفرند و با دانش استخراجی حریم خصوصی پاسخگویان نقض می‌شود. بدین منظور برای حل این مسائل و مدیریت دانش استخراج شده در متد‌های داده کاوی، رویکرد‌هایی تحت عنوان گمنامسازی دادهها مطرح شد. از جملهه آن‌ها می‌توان به مدل‌های anonymity-sensitive k-p، -+psensitive k-anonymity و (p, α)-sensitive k-anonymity اشاره کرد. این رویکردها ایجاد حداقل P مقدار مجزا را برای هر ویژگی حساس در رکوردهای منتشره هر گروه از شبهشناسهها تضمین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها: حفظ حریم شخصی، داده کاوی، K-Anonymity، داده‌های خرد

مدیریت دانش مقاله همه موارد