موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): حسنعلی، نعمتی شمس آباد؛ زهراسادات، طبایی عقدایی
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

این تحقیق در پی تبیین جایگاه مفاهیم هوش و دانش و به تبع آن سیستمهای هوش تجاری و سیستمهای مدیریت دانش در میان سایر مؤلفههای مفهومی مدلهایی است که قلمرو انفورماتیک سازمانی را تبیین می‌کنند. هدف مقاله ارائه مدلی مفهومی است که با نگرشی سیستمی به سازمان و محیط آن، از یک طرف جایگاه مؤلفههایی مانند داده، اطلاعات، تصمیم، هوش، دانش و اقدام را در بین سیستمهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، سیستمهای اطلاعات، سیستمهای پشتیبان تصمیم، سیستمهای هوش تجاری، سیستمهای مدیریت دانش و سیستمهای فعالیت انسانی بازنمایی کند و از طرف دیگر رابطه بین مؤلفههای نظیر سازمان و محیط، برنامه‌ریزی و مدیریت سیستمها، توسعه، کاربرد و تأثیر، و همچنین ارزیابی آن‌ها را نشان دهد. این هدف با بهبود یک مدل مفهومی پایه موجود در قلمرو انفورماتیک سازمانی و اضافه کردن مؤلفههایی نظیر هوش و دانش به آن تأمین شده است. این مدل مفهومی باعث فهم مشترک و ایجاد همزبانی در به کارگیری اصطلاحاتی می‌شود که در قلمرو مطالعه اطلاعات، سیستمهای اطلاعات و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در سطح سازمان می‌شود. علاوه بر این می‌توان از این مدل مفهومی جهت تولید طرح درسهایی نظیر درس سیستمهای اطلاعات مدیریت، درس هوشمندی کسب و کار و یا درس هوش تجاری، درس مدیریت دانش و درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها در یک نظام یکپارچه آموزشی استفاده نمود و از تکرار و همپوشانی موضوعی در این درسها جلوگیری کرد

کلیدواژه‌ها: قلمرو سیستمهای اطلاعات، مدل مفهومی، مدل قلمرو انفورماتیک سازمانی، سیستمهای هوش تجاری (هوشمندی کسب و کار)، سیستمهای مدیریت دانش

مدیریت دانش مقاله همه موارد