موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): حمید، کاظم خانلو؛ پیمان، اخوان
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

باورود به عصردانشی و ظهور اقتصاددانشی وابستگی سازمان هابه بهره‌وری دانشکاران درحال افزایش است ازانجا که عوامل تاثیرگذاربربهره‌وری دانشکاران را نمی‌توان باقطعیت اندازه‌گیری نمود تئوری عدم قطعیت نقش مهمی دراین حوزه ایفا می‌کند دراین مقاله پس ازمعرفی ابعادتاثیر گذار بربهره‌وری دانشکاران با بهره‌گیری ازرویکرد فازی و مدلهای تحلیل پوششداده‌ها ابتدا کارایی و اثربخشی هریک ازدانشکاران اندازه‌گیری شده و برمبنای آن درادامه مدلی برای اندازه‌گیری بهره‌وری دانشکاران درسطوح مختلف ارائه می‌شود و درانتها مقادیربهره‌وری فازی دانشکاران رتبه‌بندی می‌شود دربخش پایانی نیز نتایج حاصل ازاجرای این روش پنج مرحله‌ای دریک سازمان متمرکز بردانش درقالب یک کارمیدانی بررسی شده است

کلیدواژه‌ها: دانشکاران، بهره‌وری، کارایی، اثربخشی، dea فازی

مدیریت دانش مقاله همه موارد