موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): معصومه، حبیبی؛ سارا، ماپارا؛ حمیده، پوری
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

هرگاه یک اقتصاد به حالت پایدار دست یابد توسعه از طریق رشد دانش که منجر به ظهور فناوری‌های تولید کاراتر میگرددمیسر خواهد بود. نوآوری سازمانی اغلب مستلزم ایجاد یا جذب دانشی نو در سازمان است. نظریه‌های معمول در توسعهسازمان اغلب بر شناسایی فرصت‌ها و تصمیم‌گیری برای بهره‌برداری از آن‌ها تمرکز دارند در حالیکه تئوری‌های رشد اقتصادی فرصت‌ها را درون‌زا می‌دانند. سرریز دانش با تسهیل دسترسی به دانش ایجاد شده در بیرون سازمان می‌تواند نقشی مؤثر در نوآوری سایر سازمان‌ها و به تبع آن، رشد اقتصادی کشور داشته باشد. نظریه‌های اخیر رشد اقتصادی گویای این مطلب استکه فعالیت‌های نوآورانه و ابتکاری، از جمله عوامل اصلی پیشرفت و رشد بهره‌وری هر کشور محسوب می‌شود و سرریز دانش را از عوامل کلیدی موثر در رشد اقتصادی می‌دانند. نوآوری به تبادل ایده‌ها بین افراد و بعبارتی، به سرریز دانش بستگی داشته و سبب ارتقا خلاقیت و نوآوری میگردد. سرریز دانش از طریق کاهش هزینه‌های تولید و استفاده از دانش بیرونی،سازمان‌ها را به فعالیت‌های دانش محور مانند نوآوری، تشویق می‌کند. به بیان دیگر، رشد هر کسب و کاری علاوه بر پیشرفتخود، به میزان رشد شرکای تجاری و کسب وکارهای دیگر نیز بستگی دارد. حال، اگر سرریز دانش را تسهیم و تبادل ایده میان افراد و سازمان‌ها بدانیم که می‌تواند منجر به ایجاد نوآوری شود، تحت چه شرایطی تقویت شده و عوامل موثر بر آن چیست؟ چرا که همواره این سؤال مطرح است که در اقتصاد دانش بنیان که دانش یکی از منابع اصلی مزیت رقابتی محسوب می‌شود، شرکت‌ها چگونه و تحت چه شرایطی ممکن است به تبادل ناخواسته دانش پرداخته و هر دو طرف از منافع حاصل از آن منتفع گردند؟ لذا، برای پاسخ به این سؤالات در این تحقیق ابتدا عوامل مؤثر بر سرریزدانش شناسایی شده و سپس این عوامل با استفاده از نظرات خبرگان رتبه‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، سرریز دانش، نوآوری، عملکرد سازمان، رشد اقتصادی

مدیریت دانش مقاله همه موارد