موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): قاسم، دانش؛ علی، کیا؛ علیرضا، امین پور؛ جواد، محمودخانی
سال انتشار : 1394
همایش: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

Loading

چکیده

امروزه با بروز عواوملی مانند جهانی‌‌سازی مشتری گرایی و ظهور اقتصاددانش مدار رقابت سازمان‌ها برای بهبود سهم بازار و دستیابی به برتری رقابتی بسیارفشرده‌تر ازپیش شده است دراین شرایط دیگر الزامی نیست که سازمان‌ها به تشکیلاتی مبدل شوند که تعدادزیادی افراد را دراستخدام خود داشتهب اشند سازمان‌ها می‌توانند با واگذاری فعالیت‌های خود به تأمین کنندگان بیرونی به نتایج قابل قبولی دست پیدا کنند و تنها برفعالیت‌هایی تمرکز نمایند که به خاطرآن‌ها مأموریت یافته‌اند دراین شرایط است که برون‌سپاری فعالیت‌های سازمان بعنوان ضرورتی اجرایی و یک استراتژی اجتناب ناپذیر برای سازمان‌ها مطرح می‌گردد هدف ازنگارش این مقاله ارائه مدلی جهت اجرای فرایند برون‌سپاری دانش باهدف خلق دانش جدید برای سازمان و تشریح مراحل اصلی آن می‌باشد دراین مقاله ضمن مرور ادبیات موجود درسطح جهان درزمینه برون‌سپاری و به ‌طور خاص برون‌سپاری دانش اقدام به بررسی مدلهای مختلف ارائه شده درزمینه برون‌سپاری و الگوبرداری ازاین مدلها و درادامه توسعه و طرح ریزی مدل فرایندی بومی برون‌سپاری دانش دریکی ازسازمان‌های نظامی کشور به عنوان سازمان مورد مطالعه شده است

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، دانش، برون‌سپاری، برون‌سپاری دانش، توانایی سازمان

مدیریت دانش مقاله همه موارد