موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

مشخصات پروژه

عنوان:
مدت زمان مقرر برای انجام پروژه: مدت زمان انجام پروژه:
وظایف پروژه:

تیم پروژه:

نام کارشناس وظیفه در پروژه حضور در جلسه

جلسه مرور بعد از عمل

این جلسه در دو قسمت انجام میگیرد. برای پیشبرد این دو بخش سئوالتی نظیر:

1- انتظار داشتید چه چیز اتفاق بیفتد؟!

2- در واقعیت چه چیز رخ داد؟!

3- چه چیز خوب پیش رفت و چرا؟ !

4- چه چیزهایی می‌تواند بهبود یابد و چگونه؟!

5- درس‌هایی که یاد گرفتید و ممکن است در آینده مفید واقع شوند چه بوده است؟

مطرح می‌گردد. عملکرد فنی، تکنیک‌های مورد استفاده، برنامه‌ریزی، ارتباطات، اثرات استرس، خستگی و تنش‌ها، عملکرد تجهیزات، آموخته‌ها، روش‌های اجرایی مورد استفاده، تغییرات محیطی، هماهنگی‌ها، نقش‌ها و مسئولیت‌ها، مشکلات نرم‌افزاری، مسائل سازمانی یا مشکلات فرهنگی که بر تیم تاثیرگذار بوده اند

ارزیابی پروژه

شامل «در واقعیت چه اتفاقی رخ داده است؟» می‌باشد که به بررسی روند پروژه می‌پردازد. این بخش می‌بایست باید در اولین فرصت بعد از اتمام پروژه انجام شود.

در این بخش به تفکیک افراد یا وظیفه‌های پروژه، تیم به بیان نقاط ضعف و قوت خود بخش‌های مربوطه در پروژه می‌پردازند.

عنوان کارشناس نکات مطرح شده

راهکارهای پیشنهادی

این قسمت مربوط به یادگیری است که به بررسی آنچه در واقعیت رخ داده است می‌پردازد. دراین قسمت هریک از کارشناسان به ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت بهبود در فرایند انجام پروژه پرداخته و پس از تایید و تصویب، راهکارها باهدف به کارگیری در پروژه‌های اتی مستند‌‌سازی می‌گردد

عنوان راهکار

چارچوب