موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

این چارچوب برای توصیف روش‌های پژوهش (تحقیق) استفاده می‌شود. در ابتدای متن، مقدمه‌ای کوتاه از این روش پژوهش ذکر می‌شود؛ مقدمه می‌تواند شامل نکاتی درباره کاربردها و مفروضات باشد. واژه معادل انگلیسی روش به صورت زیرنویس درج می‌شود. روش‌ها پژوهش بر اساس این چارچوب به صورت توصیفی یکدست ارائه شده و ارجاع دهی فقط برای دسترسی به اسناد مورد اشاره انجام می‌شود.

کاربردها

برای بیان کاربردها، دستاوردها، روش‌های مرتبط، مبانی نظری، و نمونه‌هایی از کاربرد این روش بیان می‌شود.

پیش فرض ها

برای آشکار شدن دقیق کاربردهای روش پژوهش، باید پیش فرض‌های هستی شناسی و ارزشی روش بیان شود.

روش‌های مرتبط

برای درک بهتر جایگاه این روش، خوب است روش‌های مرتبط معرفی و مقایسه شوند. روش‌های مرتبط شامل این موارد هستند:

 • بدیل‌ها: روش‌هایی که کارکرد مشابه دارند. تفاوت‌ها و شباهت‌های روش‌های بدیل باید بیان شوند.
 • مکمل ها
  • روش‌هایی که خروجی این روش به عنوان ورودی آن‌ها استفاده می‌شود.
  • روش‌هایی که خروجی آن‌ها در یان روش استفاده می‌شود.

برای شناسایی روش‌های مکمل، می‌توان به بررسی پژوهش‌هایی پرداخت که از این روش در کنار روش‌های دیگر استفاده کرده‌اند.

نمونه‌های کاربرد

خوب است نمونه‌هایی از پژوهش‌هایی که با این روش انجام شده‌اند، معرفی شوند.

در سامانه هم‌افزا، برای معرفی پژوهش‌هایی که از این روش استفاده کرده‌اند، از ابراز «درج پیوند خودکار» استفاده کنید. بدین ترتیب تمامی اسنادی که دارای کلید واژه این روش باشند، به‌ طور خودکار آورده می‌شوند.

فعالیت ها

برای تشریح فعالیت‌های این روش، چنین مواردی بیان می‌شوند:

 • اجزاء، روش محاسبه یا مراحل
 • زمان و منابع مورد نیاز
 • خط‌‌مشی‌ها، الزامات، رهنمودها

بهتر است نحوه استفاده از این روش با مثال، توضیح داده شود.

اعتبار و پایایی

در این قسمت اعتبار (روایی) و پایایی روش ارزیابی می‌شود.

تحلیل

برای تحلیل یک روش پژوهش، این موارد بیان می‌شوند:

 1. استدلال‌هایی بنیادی که در یان روش استفاده شده‌اند.
 2. خطاهایی که با این روش پیشگیری می‌شوند
 3. مزیت‌ها و معایب؛ نقدها

محدودیت‌های استفاده از این روش در قسمت کاربردها بیان می‌شود.

خطاهایی که با این روش پیشگیری می‌شوند

دیدگاه ها

اگر در مورد کاربردها و مراحل این «روش پژوهش» اختلافاتی وجود داشته باشند، دیدگاه‌های مختلف بررسی می‌شوند.

ابزارها

نرم افزارهایی که برای انجام تمامی یا بخشی از فعالیت‌های این روش کاربرد دارند نام برده می‌شوند. در مورد هر نرم‌افزار، قابلیت‌های مرتبط با این روش بیان شده و نرم‌افزارها بر اساس این روش با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

سایر کاربردها و ویژگی‌های نرم‌افزارها در صفحات خودشان بیان شده و در اینجا مطرح نمی‌شوند.

سابقه

برای توضیح سابقه روش پژوهش، این موارد بیان می‌شوند:

 • فرد یا مؤسسه پیشنهاد دهنده و یا طراحی کننده
 • تاریخچه‌ای از پذیرش و گسترش به کار گیری
 • سیر تکمیل، انشقاق و ترکیب آن با روش‌های دیگر

واژه شناسی

اگر چندین واژه برای نام گذاری این روش وجود داشته و یا معنای واژه ابهام داشته و ریشه یابی واژه مفید است، توضیحات لازم بیان می‌شوند.

ویژگی‌های پژوهشگر

ویژگی‌هایی که پژوهشگران برای استفاده از این روش باید داشته باشند بیان می‌شود از جمله:

 • دانش
 • ابزارهای نرم‌افزاری
 • مهارت
 • توانایی‌های شناختی: مثلا هوش هیجانی

همچنین محتواهای آموزشی (مقالات، کتاب‌ها، دوره‌های آموزشی و ...)، افراد و گروه‌هایی که درباره این روش یا پیش نیازهای آن معرفی می‌شوند.

اطلاعات بیشتر

مستنداتی برای مطالعه بیشتر درباره این روش در این قسمت معرفی می‌شوند.

چارچوب