موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

روش تحقیق پدیدارشناسی تلاشی برای فهم موضوعات تجربی از دیدگاه افرادی است که مطالعه می‌شوند. در پدیدارشناسی داده از افرادی جمع‌آوری می‌شود که یک پدیده را تجربه نموده‌اند، تا بتوان بر اساس این اطلاعات، به توصیفی از ماهیت آن تجربه از نظر آن افراد رسید.

روش پژوهش