موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

طوفان مغزی 1، طوفان فکری یا بارش فکری یک روش خلاقیت فردی یا گروهی است که دستاورد آن، فهرستی از ایده‌ها است.

کاربرد

روش طوفان مغزی، روش سریعی برای ایده پردازی در موضوعات مختلف است. در این روش، راه‌حل‌های متنوعی ارائه می‌شوند؛ اما به ارزیابی و انتخاب گزینه‌ها پرداخته نمی‌شود. استفاده از روش طوفان مغزی دستاوردهای جانبی مانند افزایش قدرت ابتکار و خلاقیت، افزایش انگیزه، جلب مشارکت در پی دارد.

فرایند

مراحل اصلی روش طوفان مغزی عبارتند از: تعریف موضوعات، انتخاب شرکت کنندگان، برگزاری جلسه، دسته‌بندی و جمع‌بندی نتایج. مهم‌ترین فعالیت در روش طوفان مغزی، برگزاری جلسه است.

برگزاری جلسه

اقداماتی که در جلسه باید انجام شوند، عبارت‌اند از:

  • بیان موضوع مورد نظر
  • یادآوری قواعد و اصول اجرای کار برای شرکت کنندگان
  • ارائه ایده‌ها و نظرات توسط شرکت کنندگان به صورت گردشی: در هر نوبت فقط یک ایده باید بیان گردد و در صورت عدم وجود ایده‌ای با گفتن واژه «بعدی» نوبت به دیگری واگذار می‌شود.
  • ثبت کلیه ایده‌ها

استفاده از یک تخته برای ثبت موضوع و ایده‌ها کمک بسیار زیادی به فعال‌‌سازی ذهن اعضای جلسه می‌کند.

چهار قاعدهٔ در جلسه طوفان مغزی باید رعایت شود که عبارتند از:

  1. تمرکز بر کمیت: هرچه تعداد ایده‌هایی که تولید می‌شوند بیش‌تر باشد، احتمال دست یافتن به یک راه‌حل اساسی و اثربخش بیش‌تر است.
  2. اجتناب از انتقاد: اگر در مواجههٔ اولیه با یک ایده، به جای انتقاد از آن، به توسعه و بهبود آن فکر کنیم، یک جو مناسب برای تولید ایده‌های غیرمعمول فراهم می‌شود؛ و همچنین باعث باز شدن فکر افراد می‌شود و استفاده از این متد سبب ایجاد دامنه زیادی از راه‌حل‌های باورنکردنی می‌شود.
  3. استقبال از ایده‌های غیرمعمول: ممکن است ایده‌های غیرمعمول رویکردهای جدیدی را به مسئله فراهم کنند و منجر به راه‌حل‌های بهتری نسبت به ایده‌های معمول شوند.
  4. ترکیب و بهبود ایده‌ها: می‌توان با ترکیب دو ایدهٔ خوب، به ایده‌ای بهتر رسید که از هر دو ایدهٔ قبلی کامل‌تر باشد.

رعایت این قواعد، منجر به هم افزایی در گروه و در نهایت باعث بروز خلاقیت در اعضای گروه می‌شود.

دسته‌بندی و جمع‌بندی نتایج

تحلیل

از مزایای اصلی‌ای که طرفداران این روش برای آن ذکر می‌کنند تقویت روحیهٔ کار گروهی است.

سابقه

اصطلاح «طوفان مغزی» اولین بار در سال 1958 توسط الکس فیکنی آزبورن در کتابی با عنوان تخیل عملی 2 محبوبیت پیدا کرد. الکس اف آزبورن، توسعه روش‌های حل خلاقانه مسئله را در سال 1939 شروع کرد. او که از ناتوانی کارمندان در تولید ایده‌های خلاقانه برای کارزارهای تبلیغاتی به صورت منفرد، به ستوه آمده بود، شروع به برگزاری جلسات هم فکری گروهی کرد و متوجه شد که کیفیت و تعداد ایده‌های ایجاد شده توسط کارمندانش، افزایش چشمگیری داشته است.


↑ [1] Brainstorming
↑ [2] Applied Imagination
روش پژوهش