موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

امکان عرضه محصول و پیامدهای آن از ابعاد مختلف باید بررسی شود: ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اخلاقی، علمی و فنی، سیاسی، زیست محیطی، امنیتی. برای برخی محصولات ابعاد اخلاقی بسیار مهم هستند و برای برخی بیشتر باید به ابعاد اقتصادی توجه کرد.

محدوده چارچوب

  1. ارزیابی فناوری TA

تاثیرات اقتصادی

تاثیرات فرهنگی

تاثیرات زیست محیطی

تاثیرات سیاسی

تاثیرات امنیتی