موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

الگوی برتری استرلیا

الگو در سال 1987 ایجاد شد که یکی از چهار الگوی برتری جهانی بود. ابتدا در پاسخ به تقاضای مشترک المنافع و صنایع عمومی از مؤسسات استرالیا جهت افزایش کارایی و قدرت رقابتی به وجود آمد و اکنون سال به سال توسط کمیته‌ای متشکل از متخصصین مدیریت و رهبری جهت انعکاس آخرین تفکرات و پیشرفت‌های مدیریت مورد بازنگری قرار می‌گیرد. چارچوب با هدف توصیف اصول و اقداماتی که سازمان‌های دارای عملکرد بالا را ایجاد می‌کند بوجود آمد. بعداً معیارها توسط سازمان‌ها جهت ارزیابی عملکردشان و هدایت بهبود مستمر و پایدار در سیستم‌های رهبری مورد استفاده قرارگرفت.

اهداف الگوی برتری استرالیا

به‌ طور کلی می‌توان عنوان کرد جایزه کیفیت استرالیا سه هدف زیر را دنبال می‌کند:

 • دستیابی سازمان‌های استرالیایی به دانش و انگیزه لازم برای دستیابی به بهترین عملکردهای دنیا در زمینه کیفیت؛
 • استقرار شورای کیفیت استرالیا به عنوان سازمان اصلی مسؤول کیفیت در استرالیا؛
 • تولید ثروت ملی؛

اصول و ارزش‌های جایزه کیفیت استرالیا

اصول و ارزش‌های جایزه کیفیت استرالیا عبارتند از:

 • مشتری کیفیت را تعریف می‌کند.
 • همه فرایندها مفید هستند.
 • فرایند را ارتقا دهید = برونداد را ارتقا دهید.
 • ی‌هایها باید مبتنی بر داده‌ها باشند.
 • ارتقاها باید برنامه‌ریزی شوند.
 • کارکنان در یک سیستم کار می‌کنند.
 • رهبری = جهت‌گیری + حمایت
 • لازمه ارتقای مستمر، یادگیری مستمر می‌باشد.

فرض اصلی الگوی استرالیا این است که بهبود وضعیت کیفی، سازمان‌های استرالیایی را قادر خواهد کرد به‌ طور موثری، در بازار جهانی رقابت کنند. این الگو دارای هفت دسته معیار می‌باشد. کشورهای مثل فیجی و فیلیپین در ایجاد الگوهای جوایز کیفیت خود الگوی استرالیا را مورد استفاده قرار داده‌اند.

همان‌طور که در بالا اشاره شد جایزه کیفیت استرالیا نیز مثل جایزه کیفیت بالدریج و کانادا از 7 معیار (طبقه) به وجود آمده است هفت طبقه، ساختار یا بافت ویژه‌ای ایجاد می‌کند که سازمان‌ها می‌توانند سیستم مدیریت و رهبری خود را نقد و بررسی و تحلیل کنند. هر طبقه شامل تعدادی بند یا ماده فرعی می‌باشد که تعداد آن‌ها در کل هفت طبقه، به 22 می‌رسد

معیارهای الگوی برتری استرالیا

معیارهای اصلی این الگو عبارتند از:

 1. رهبری
 2. استراتژی / خط‌‌مشی و برنامه‌ریزی
 3. اطلاعات و تحلیل
 4. کارکنان
 5. تمرکز بر مشتری
 6. کیفیت فرایند، محصول و خدمت
 7. عملکرد سازمانی

ساختار الگوی استرالیا

در سال 1996 که گروه‌های هدف زیاد شدند الگو مورد بازنگری قرار گرفت و دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای پوشش بخش بهداشت و درمان، خدمات حرفه‌ای و عمومی ایجاد شد.

سازمان‌های استرالیا از چارچوب یا الگوی فوق به دلایل مختلفی استفاده می‌کنند.

 • بهبود رهبری و مدیریت؛
 • ارزیابی عملکرد سیستم‌های رهبری و مدیریت؛
 • اعمال و به‌کارگیری نتایج موارد فوق در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک؛
 • محک زنی و تعیین موقعیت سازمان نسبت به رقبا و بازار؛

این جایزه امکان چهار سطح ارزیابی به شرکت کنندگان را می‌دهد که عبارتند از:

 1. سطح جایزه: دراین سطح سازمان توسط تمام معیارها و زیرمعیارها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
 2. سطح معیار: در این سطح سازمان حداکثر در سه معیار تعیین شده ارزیابی می‌شود.
 3. سطح سیستم‌ها: یک حوزه از سیستم‌های مشخص ارزیابی می‌گردند.
 4. سطح سازمان‌های کوچک و متوسط (SME): ارزیابی در این سطح بر اساس مفاهیم و اصول تعالی در معیارها صورت می‌گیرد.

امتیازدهی در جایزه کیفیت استرالیا

ماتریس امتیازدهی در این جایزه شامل چهار بعد است که عبارتند از:

1 رویکرد "approach": نیت و مقصد یک سازمان برای یک اصل یا زیرمعیار، تفکر و برنامه‌ریزی آن و نقشه استراتژی‌ها و فرایندها برای دستیابی به آن نیت را شناسایی می‌کند.

2 جاری ساز "Deployment": فعالیت‌هایی که واقعاً اجرا می‌شوند را شناسایی می‌کند.

3 نتایج "Result": نشان می‌دهد که چگونه شاخص‌ها یا عوامل موفقیت مرتبط با رویکرد، کنترل می‌شوند.

4 بهبود"Improvement": فرایند سیستماتیک و نظام مند اجرای بهبود مستمر را نشان می‌دهد.

اصول برتری در کسب و کار

چارچوب براساس اصول پر سابقه و مورد قبول رهبری و مدیریت معروف به اصول برتری در کسب و کار ایجاد شده است. اصول فوق که طی پنجاه سال تکامل یافته‌اند،با مجموعه‌ای از تحقیقات مرتبط که اساس سایر الگوها را نیز در سطح جهان تشکیل می‌دهند، حمایت می‌شوند. دوازده اصل برتری وقتی به‌ طور کامل درک شوند و در سراسر سازمان بکار گرفته شوند، فلسفه قوی و منسجمی از رهبری یوجود می‌آید. سازمان‌های مانوس با اصول مورد اشاره قادر به ایجاد بهترین عملکرد در سراسر سیستم مدیریت خود می‌باشند.

دوازده اصل برتری عبارتند از:

 • جهت – جهت و مسیر روشن و مشخص همسویی در سازمان و تمرکز به دستیابی اهداف را تسهیل می‌کند.
 • برنامه‌ریزی – طرح‌های مورد توافق، باعث تبدیل جهت سازمان به اقدامات و فعالیت‌ها می‌شود.
 • مشتریان – آگاهی از اینکه مشتریان در حال حاضر و در آینده به چه چیزهایی ارزش قائل خواهند شد، جهت‌گیری، استراتژی و عمل سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 • فرایندها – برای بهبود نتیجه، بهبود سیستم و فرایندها ضروری است.
 • کارکنان – توان سازمان از طریق شور و علاقه، ابتکار و مشارکت کارکنان مشخص می‌شود و تحقق می‌یابد.
 • یادگیری – بهبود و نوآوری مستمر با یادگیری مداوم عملی می‌شود.
 • سیستم‌ها – تمام کارکنان در یک سیستم کار می‌کنند و در این صورت است که نتایج بهبود می‌یابند.
 • داده‌ها – استفاده موثر و مناسب از داده‌ها، اطلاعات و دانش منجر به تصمیمات آگاهانه می‌شود.
 • تغییرات – در تمام سیستم‌ها و فرایندها تغییر وجود دارد که پیش‌بینی‌پذیری و عملکرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 • جامعه – سازمان‌ها با اقداماتشان جهت ایجاد یک جامعه تمیز، ایمن، زیبا و مرفه ارج نهاده می‌شوند.
 • افراد و گروه‌های ذینفع – پایداری با توانایی سازمان در ایجاد و ارائه ارزش به تمام ذی‌نفعان محقق می‌شود.

رهبری– نقش پیوسته رهبران ارشد به عنوان سرمشق در به‌کارگیری اصول فوق و ایجاد محیط حمایتی، برای نیل سازمان به پتانسیل واقعی خود، ضروری می‌باشد.

مدیریت الگو بنگاه ها همه موارد