موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

الگوی برتری کانادا

وزارت صنایع کانادا در سال 1984 جوایز برتری در کسب و کار را معرفی کرد و در سال 1989 آن را جهت انعکاس مفاهیم جایزه کیفیت مالکوم بالدریج مورد بازنگری قرار داد. مؤسسه ملی کیفیت کانادا بر اساس آن، بهبود مستمر کیفیت را در سازمان‌های کانادا تشویق و ترغیب می‌کند. این مؤسسه که در سال 1992 ایجاد شد به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی، سازمان‌ها را در کانادا در دستیابی به برتری هدایت و حمایت می‌کند. جوایز برتری کانادا برای معرفی موفقیت برجسته، با عنوان جایزه کیفیت، قسمتی از برنامه جوایز برتری کانادا می‌باشد که در چهار چوب الگوی برتری کسب و کار کانادا مورد قضاوت قرار می‌گیرند. الگوی فوق شامل یک راهنمای بهبود مستمر به نام نقشه راه برای برتری، اصول برتری و مجموعه‌ای از معیارهای هفتگانه برای ارزیابی داوطلبین است

اهداف الگوی برتری کانادا

جایزه کیفیت کانادا با سه هدف عمده زیر به وجود آمد:

 • ترغیب پذیرش اصول، رفتارها و فرایندهای کیفیت در کانادا؛
 • ارتقای سوددهی، پاسخگویی و بازدهی سازمان‌ها از طریق ارتقای مستمر؛
 • تأمین استانداردهای بالاتر زندگی برای کانادایی‌ها؛

اصول و ارزش‌های الگوی برتری کانادا

این جایزه مبتنی بر هشت اصل می‌باشد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود؛

 • همکاری + تیم + شراکت در امور = " برد – برد "؛
 • رهبری = مشارکت + ارائه الگو؛
 • کانون توجه اصلی = مشتری؛
 • احترام و ترغیب موجب افزایش توانایی بالقوه کارکنان می‌شود؛
 • استراتژی‌ها باید فرایندگرا و مبتنی بر پیشگیری باشند؛
 • شرکت‌ها باید به‌ طور مستمر روش‌ها و نتایج را ارتقا دهند؛
 • تصمیمات باید براساس داده‌ها یا اطلاعات اتخاذ شوند؛
 • شرکت‌ها عموماً در قبال صاحبان منافع و جامعه مسؤول هستند .

جوایز کیفیت کانادا در هشت طبقه اعطا می‌شود، سه طبقه در بخش عمومی شامل آموزش، دولت و بهداشت و درمان، چهار طبقه برای بخش خصوصی شامل تولیدی دربرگیرنده مؤسسات کوچک و متوسط، تولیدی دربرگیرنده مؤسسات بزرگ، خدماتی مختص مؤسسات کوچک و متوسط و خدماتی مختص مؤسسات بزرگ و یک طبقه برای انجمن‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی. در سال‌های اخیر تغییراتی در معیارهای الگو ایجاد شده و نتایج در یک معیار مستقل گنجانده شده‌اند.

الگوی کانادا دارای هفت معیار اصلی و سی و دو معیار فرعی می‌باشد. معیارهای فوق به عنوان چارچوبی برای عملکرد موثر سازمان‌ها و مؤسسات بخش عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اساس اصول نه گانه کیفیت موجود در الگو ایجاد شده‌اند.

معیارهای الگوی برتری کانادا

معیارها و زیر معیارهای الگو عبارتند از:

 1. رهبری

1.1 جهت‌گیری استراتژیک

1.2 همراهی رهبری

1.3 بهبود مستمر

 1. برنامه‌ریزی

2.1 تبیین برنامه

2.2 اجرای برنامه

2.3 بهبود مستمر

 1. تمرکز بر مشتری

3.1 دانش مشتری، بازار و محصول

3.2 مدیریت ارتباط با مشتری

3.3 بهبود مستمر

 1. تمرکز بر کارکنان

4.1 برنامه‌ریزی منابع انسانی

4.2 محیط مشارکتی

4.3 یادگیری مستمر

4.4 رضایت و رفاه کارکنان

4.5 بهبود مستمر

 1. مدیریت فرایند

5.1 توسعه فرایند

5.2 کنترل فرایند

5.3 بهبود فرایند

5.4 بهبود مستمر

 1. تمرکز بر شرکا/ تأمین کنندگان

6.1 شراکت

6.2. مدیریت تأمین‌کننده/ شرکا

6.3 بهبود مستمر

 1. عملکرد سازمانی

7.1 تمرکز بر مشتری

7.2 تمرکز بر افراد

7.3 مدیریت بر فرایندها

7.4 شرکا

7.5 مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه

7.6 تمرکز بر سهامداران / مالکان

ساختار الگوی برتری کانادا

راهنمای بهبود مستمر در بخش عمومی در الگوی کانادا به جهت "نمای کیفیت برای بخش عمومی" معروف است و موارد ده‌گانه آن عبارتند از:

 1. پشتیبانی از اصول کیفیت: اصول کیفیت (در بخش خصوصی معروف به اصول برتری در کسب و کار کانادا) موجود در الگو را مورد توجه قرار داده و درباره آن‌ها با کارکنان گفتگو کنید و این سؤال را مورد توجه قرار دهید: آیا اصول کیفیت به کارگرفته می‌شوند و اگر نه، توافق وجود دارد که آن‌ها در سازمان بکار گرفته شوند.
 2. درک و بازنگری معیارهای کیفیت – تیمی از کارکنان واحدهای مختلف سازمان تشکیل دهید و محتوا و حیطه معیارهای کیفیت کانادا را مورد بحث و بازنگری قرار دهید.
 3. اجرای تست برازندگی– درباره نیاز به ارزیابی شیوه اجرای فعالیت‌های کیفیت در سازمان به توافق برسید. با استفاده از تست ارزیابی بعمل‌آورید و با خود ارزیابی فاصله‌ها را پیدا کنید.
 4. توسعه طرح بهبود – از معیارهای الگو برای ایجاد طرح کمک بگیرید. تیمی جهت گفتگو با مشتریان و ذی‌نفعان درباره روابطشان با سازمان تشکیل دهید. تیم با کارکنان داخل سازمان نیز درباره مهم‌ترین بهبودهای مورد نیاز به توافق برسد. بر اساس نتایج گام سوم و این مرحله نیازمندی‌های لازم جهت هدایت سازمان به مسیر درست کیفیت مشخص خواهد شد.
 5. گسترش و اشاعه پیام کیفیت – هر کسی در سازمان باید درباره اصول کیفیت، معیارهای کیفیت کانادا و تعهد سازمان به بهبود کیفیت مطلع شود. این موضوع را در سازمان گسترش دهید که هر کسی در کیفیت مشارکت کند و از نتایج آن بهره‌مند شود.
 6. اجرای طرح بهبود – در این گام زمان اجرای طرح به‌ طور رسمی فرا رسیده است و همزمان با آن آموزش کارکنان جهت استفاده از ابزارها برای بهبود فرایند شروع می‌شود که به رفع موانع بهبود کیفیت کمک می‌کند.
 7. پایش طرح بهبود – معیارهای کیفیت کانادا را برای ارزیابی پیشرفت در دستیابی به اهداف طرح بهبود مورد استفاده قرار دهید. اقدامات مثبت انجام یافته را مورد تقدیر قرار دهید و از اقداماتی که نیاز به تقویت دارند پشتیبانی کنید.
 8. انجام دوباره تست برازندگی– زمان توقف کوتاه فرا رسیده است. تیمی متشکل از کارکنان واحدهای مختلف سازمان باید برای ارزیابی طرح بهبود تشکیل شود. تیم باید اطمینان دهد که سازمان به عنوان یک کل، به استانداردهای بهتری دست می‌یابد.
 9. حفظ دستاوردها – بهترین روش حفظ چیزها در مسیر درست، استفاده از روش تضمین کیفیت در انجام امور است. اگر استانداردهای کیفیت متفاوت باشد، حفظ تمام دستاوردها مشکل خواهد بود. روش‌های تضمین کیفیت مثل استانداردهای ایزو 9000 از دو گام به جلو و سه گام به عقب جلوگیری می‌کند.
 10. تمرکز به بهبود مستمر – اقدام اساسی در این مرحله توجه کامل به بهبود مستمر است.

هسته کیفیت، نوآوری و مشارکت است. کارکردن با همدیگر و بهبودهای ابتکاری به معنی دشواری کمتر و احساس لذت در انجام کار است.

جایزه کیفیت کانادا الگویی برای معیارهای خود ارائه نداده است. این جایزه برای دستیابی به ارتقای مستمر، فرایندی را ارائه کرده است که اصطلاحاً" نقشه راه برای تعالی" خوانده می‌شود.

نقشه راه برای تعالی

مدیریت الگو بنگاه ها همه موارد
دریچه ناوبری