موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

شرح مدل

برنامه جایزه کیفیت رئیس جمهور، توسط اداره مدیریت کارمندان، اجرا می‌شود. این برنامه در سال 1998 تهیه شد و شامل 2 جایزه است. 1- جایزه رییس جمهور برای کیفیت 2- جایزه برای بهبود کیفیت

هر دو جایزه، سالانه به سازمان‌های دولتی اهدا می‌شود. بعلاوه، سازمان‌ها، به خاطر تلاششان برای مدیریت کیفیت و بهبود، از سایر طرق هم مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

هدف

 • قدردانی از سازمان‌های دولتی که عملکرد و توانمندیهای خود را بهبود دادند و دارای محصولات و خدمات با کیفیت، به‌ طور پایدار، بودند که نهایتا منجر به استفاده بهینه از دلارهای مالیات پرداخت کنندگان شود.
 • گسترش و بسط به اشتراک گذاری تکنیکهای مدیریتی و استراتژیهای موثر در میان بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی
 • فراهم کردن مدلی برای سایر سازمان‌ها برای ارزیابی عملکردشان بگونه‌ایکه ارزش مستمر برای مشتریان خود، ایجاد کنند.
 • ایجاد کردن یک رویکرد سیستماتیک جهت برخورد با تغییرات پویا از طریق ایجاد یک چارچوب ارزیابی و تحلیل برنامه‌ریزی بهبود عملکرد

جوایز

متقاضیان شرکت در برنامه جایزه کیفیت، سیستم مدیریتی و نتایج خود را، مطابق با معیار جایزه، مستند می‌کنند. داده‌ها و اطلاعات متقاضیان بایستی نشان دهنده‌ی رویکرد سیستماتیک آن‌ها باشد و سطوح عملکردی بالا را نشان دهد.

برندگان جایزه رئیس جمهور برای کیفیت، درجه بالایی از رویکرد کیفیت در سراسر سازمان خود را به نمایش میگذارند و قادرند بهبود پایداری در عملکرد و نتایج خود در طی چندین سال داشته باشند و خدمات و کالای با کیفیت عرضه کنند.

برندگان جایزه برای بهبود کیفیت، هم از یک سطح در حال توسعه‌ی کیفیت مطابق با معیار برخوردارند، هر چند در مقایسه با برندگان جایزه برای کیفیت، در سطوح کمتر بلوغ یافته‌ای قرار دارند. بنابراین هر دو جایزه از رویکردی یکسان برخوردارند فقط سطوح عملکردیشان، متفاوت است.

متقاضیان بایستی، بخشی از شاخه‌ی اجرایی دولت فدرال بوده و حداقل 100 کارمند داشته باشند.

معیار جایزه

معیار جایزه، بسیار نزدیک به معیار جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج است فقط اصلاحاتی جهت مطابقت آن با بخش دولتی صورت گرفته است. به ‌طور ویژه، مقدار ارزش در بعضی طبقه‌بندیها، کمی متفاوت است. نتایج مالی و عملکردی، به ‌صورت عبارات غیرمالی، تصحیح گردیده است و واژه‌ها جهت تطابق با محیط دولتی، تغییر یافته است. معیار سالانه، به‌هنگام می‌شود و به ‌طور گسترده‌ای توسط بخش فدرال، به عنوان چارچوبی برای بهبود عملکرد مشتری محور استفاده می‌شود.

 • هر سازمان و زیر مجموعه هایش، می‌توانند در مسابقه شرکت نکنند.
 • برندگان جایزه، قادر نیستند برای همان جایزه، برای 4 سال آینده شرکت کنند.
 • یک زیرمجموعه از برنده جایزه رئیس جمهوری، می‌تواند هر زمان در جایزه بهبود کیفیت شرگت کند.

فرایند ارزیابی

تیمهای آزمون از سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی، متقاضیان را ارزیابی میکنند. امتیازات، برطبق نسخه‌ی مکتوب هر معیار بر اساس راهنمای امتیازدهی، تعلق میگیرد.

گزینش نهایی

گروهی از داوران، از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی، برندگان 2 جایزه را براساس نتایج مکتوب ارزیابی و دیدار از محل، اعلام می‌کنند.

فرایند و جدول زمانی برنامه جایزه 1998

گام اول: توزیع فرم ها

گام دوم: انجام فرایند ارزیابی داخلی توسط خود سازمان

گام سوم: ارائه فرم‌های ارزیابی به هماهنگ کننده‌ی که توسط خود سازمان انتخاب شده

گام چهارم: ارائه‌ی فرم ارزیابی به اداره مدیریت کارکنان

گام پنجم: ارزیابی توسط اداره‌ی مدیریت کارکنان: تیمهای آزمون جهت ارزیابی امتیاز هر فرم، تشکیل میگردد و سازمان‌ها بر اساس امتیاز فرم، جهت بازدید انتخاب میشوند. سازمان‌هایی که انتخاب نمیشوند، گزارش بازخور از تیم موردنظر دریافت می‌کنند.

گام ششم: حداکثر 10 سازمان جهت بازدید و تایید اطلاعات فرم، انتخاب میشوند. بازدیدها شامل مروری بر گزارشات و داده‌ها و مصاحبه با کارمندان و مدیران اجرایی است. سازمان‌ها با رهبر تیم ارزیابی در تماس هستند تا برنامه بازدید را زمانبندی و هماهنگ کنند. از سوی دیگر هزینه سفر تیم بر عهده‌ی خود سازمان می‌باشد. گزارش بازدید تیم هم به تیم داوران، ارائه می‌شود.

گام هفتم: گروه داوران، ارزیابی نهایی را انجام میدهند و دریافت کنندگان جایزه را پیشنهاد میدهند. تصمیم نهایی بر عهده رئیس جمهور است.

دریافت کنندگان جایزه موظف به ارائه موارد زیر هستند:

 1. تهیه یک موردکاوی جهت توصیف فرایند بهبود خود
 2. تهیه ویدئوی کوتاهی از دستاوردهای سازمان
 3. حضور در کنفرانس ملی سالانه کیفیت در اواسط تابستان در واشنگتن
 4. میزبانی از باردیدهایی که توسط گروه‌های علاقمند صورت خواهد گرفت

هزینه کلیه موارد بر عهده‌ی خود سازمان است.

معیار جایزه 1998 امتیازات
رهبری 130
سیستم رهبری

مسئولیت سازمانی

95

35

برنامه‌ریزی استراتژیک 80
فرایند گسترش استراتژی

استراتژی سازمانی

55

25

تمرکز مشتری 80
دانش مشتری و بازار

تقویت ارتباط و رضایت مشتری

40

40

اطلاعات و تحلیل 80
انتخاب و کاربرد داده

انتخاب و کاربرد داده و اطلاعات مقایسه ای

تحلیل و مرور عملکرد سازمانی

25

15

40

توسعه و مدیریت منابع انسانی 90
سیستمهای کاری

آموزش و توسعه کارکنان

45

45

مدیریت فرایند 110
مدیریت فرایند کالا و خدمات

مدیریت فرایندهای پشتیبان

مدیریت تأمین کنندگان و فرایندهای مشارکتی

70

20

20

نتایج کسب و کار 400
نتایج رضایت مشتری

نتایج عملکرد و مالی

نتایج منابع انسانی

نتایج شرکا و تأمین کنندگان

نتایج خاص- سازمان

110

110

45

25

110

کل امتیاز 1000

سیستم امتیازدهی

سیستم امتیازدهی پاسخ‌های متقاضیان به معیارهای ارزیابی بر اساس سه بعد است: رویکرد، گسترش، و نتایج

رویکرد

رویکرد مربوط به طراحی یا روش شناسی مربوط به الزامات آیتم موردنظر، فاکتورهای ارزیابی رویکرد:

 • تناسب متدها با الزامات
 • اثربخشی کاربرد متدها
 • درجه سیستماتیک و یکپارچه بودن رویکرد
 • درجه ایکه رویکرد دربرگیرنده‌ی چرخه‌های بهبود/ ارزیابی باشد
 • درجه ایکه رویکرد بر اساس اطلاعات قابل اعتماد و عینی باشد
 • درجه ایکه رویکرد پیشگیرانه است
 • وجود نوآوری شامل انطباق موثر رویکردها در انواع کاربردها

گسترش

گسترش، میزانی است که رویکرد در همه‌ی الزامات آیتم، کاربرد می‌یابد. فاکتورهای ارزیابی گسترش:

 • کاربرد رویکرد در پوشش الزامات عملیاتی
 • کاربرد رویکرد در تمام محصولات و خدمات، تبادلات با مشتریان و تأمین کنندگان و فرایندهای پشتیبان
 • کاربرد رویکرد توسط همه‌ی واحدهای کاری

نتایج

نتایج، پی آمدهای دستیابی به اهداف آیتم‌ها هستند. عوامل ارزیابی نتایج:

 • سطوح عملکرد جاری
 • سطوح عملکرد متناسب با الگوها و موارد مقایسه
 • نرخ و اهمیت بهبود در عملکرد
 • نمود بهبود پایدار

برنامه‌ی جایزه کیفیت رئیس جمهور، یک سیستم کیفیت تعریف می‌کند و به دنبال تقویت دولت و بهبود عملکرد است و سه نقش اساسی ایفا می‌کند:

1- کمک به سازمان‌ها جهت بهبود عملکرد و توانمندیهایشان

2- تسهیل ارتباطات وبه اشتراک گذاری بهترین شیوه‌ها در میان سازمان‌ها

3- یک ابزار کاری برای فهمیدن و مدیریت عملکرد، برنامه‌ریزی، آموزش و ارزیابی

ارزش‌های اساسی معیارها

 • کیفیت مشتری محور
 • رهبری
 • یادگیری و بهبود مستمر
 • مشارکت و توسعه کارکنان
 • پاسخگویی سریع
 • کیفیت طراحی
 • دید بلند مدت
 • مدیریت بر مبنای حقایق
 • توسعه همکاریها
 • مسئولیت‌پذیری سازمانی
 • نتیجه محور بودن

نقاط قوت و ضعف مدل

آنچه که در ارتباط با این مدل اهمیت اصلی را دارد، فهم وضعیت موجود سازمان از ابعاد مختلف و شناخت فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است.

1- ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت سازمان به نحوی که نقاط قوت و فرصت‌های بهبود را مشخص می‌نماید.

2- کمک به بهبود عملکرد سازمان و افزایش توانمندی آنان
3- کمک رسانی به برقراری ارتباط مناسب میان شرکت‌های دولتی آمریکایی و انعکاس و اطلاع‌رسانی شرکت‌های موفق میان سایرین به‌ منظور معرفی بهترین‌ها و افزایش انگیزش رقابتی میان سازمان‌ها
4- ایجاد ابزارهای مدیریتی برای درک و مدیریت بهتر عملکردها، برقراری آموزش‌ها و نظام‌های برنامه‌ریزی

از نقاط ضعف مدل، می‌توان به زمانبر بودن اجرای آن و همچنین ابهام در جمع‌آوری داده مربوط به بعضی از حوزه‌ها، اشاره کرد. از سوی دیگر، مدلهایی که بعد از مدل مالکوم-بالدریج آمدند، ساده‌تر و در عین حال دربرگیرنده‌ی تمام حوزه‌ها بودند.

مدیریت الگو بنگاه ها همه موارد