موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

مدل الماس پورتر، در جواب به این سؤال می‌باشد که: «چرا برخی از کشورها، در صحنه رقابت بین‌المللی موفق می‌شوند و برخی دیگر نه؟» پورتر، مدل الماس را با مطالعه عملکرد رقابتی 10 کشور توسعه‌یافته ارائه کرد. این مدل مبتنی بر چهار عامل مستقیم است که عبارتند از:

 1. عوامل درونی
 2. شرایط تقاضا
 3. صنایع پشتیبانی کننده
 4. استراتژی و ساختار صنایع

مدل الماس برای تحلیل و سنجیدن رقابت‌پذیری ملل و گروه بندی کردن، طراحی گردیده است و یک مدل استراتژی تجارت پایدار، جهت بالا بردن قدرت رقابت‌پذیری می‌باشد که با به‌کارگیری و اجرای درست آن نتایج مثبتی به بار خواهد آمد. جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل عوامل چهارگانه، از اجزای اصلی مدل می‌باشند که به تشریح اجمالی آن پرداخته می‌شود.

 1. عوامل درونی به دو بخش اساسی و عالی تقسیم می‌گردند. بخش اساسی شامل منابع طبیعی، آب و هوا، موقعیت جغرافیایی، نیروی کار ساده و نیمه ماهر و حجم سرمایه و بدهی‌های یک کشور می‌باشد. بخش عالی نیز به زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و سطح تحصیلات عالی پرسنل مانند مهندسین و دانشمندان تاکید دارد.
 2. شرایط تقاضا به نرخ رشد تقاضای داخلی وابسته است. اندازه و کیفیت شرایط تقاضای داخلی، تحت تاثیر میانگین رشد سالیانه تقاضا و شاخص تحصیلات و سطح انتظارات اجتماعی می‌باشد.
 3. صنایع پشتیبانی کننده بر چگونگی وضعیت بنادر، حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی، حمل‌ونقل جاده‌ای و ارتباطات تاکید دارد.
 4. استراتژی و ساختار صنایع، بیان کننده میزان رقابت داخلی(در درون خود) یا رقابت خارجی(ورود به رقابت‌های جهانی) می‌باشد.

از دیدگاه پورتر، ترکیب عوامل فوق می‌توانند درجه رقابت‌پذیری ملی را تعیین نموده و شرکت‌های جهانی نیز تلاش دارند از مزیت رقابتی ملل در سیستم تولید جهانی بهره جویند.

مطالعات نشان می‌دهد، مدل الماس قابلیت‌های کاربردی زیر را دارد:

 1. جمع‌آوری اطلاعات ساختارهای اقتصادی-اجتماعی کشورها
 2. ارزیابی اقتصادی کشورها بر حسب صنایع و بازارها
 3. طراحی استراتژی‌های رقابتی برای شرکت‌های جهانی
 4. ارزیابی کارکردهای رقابتی شرکت‌ها در بازارهای جهانی

با توجه به تغییرات و تحولات جهانی، ضروری است که برنامه‌ها و استراتژی‌های صنعتی با ملاحظات رقابت‌پذیری ملی و بین‌المللی تبیین شود. با تحلیل رقابت‌پذیری، سیاست‌های آینده کشورها شکل می‌گیرد. براین اساس کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌توانند نقشه استراتژی خود را بر اساس چنین تحلیلی شکل دهند و دولت‌ها می‌بایست، سیاست‌های حمایتی خود را از صنایع، بر این اساس تنظیم نمایند.

الگو