موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

اشیایی که تمامی مشخصات یک مفهوم را دارند، مصداق‌های آن مفهوم نامیده می‌شوند. مصداق‌ها دو نوع هستند: غیر ذهنی، ذهنی. مصداق ذهنی، خود مفهومی است که زیرمجموعه یک مفهوم عام‌تر قرار گرفته و علاوه بر آن چند مصداق در زیرمجموعه آن قرار دارند.

شبکه مفاهیم

مفاهیم با معیار تعداد مصداق، به سه دسته تقسیم می‌شود: عام، خاص، تهی. تعریف و مثال این سه نوع در جدول زیر آمده است. مشخصاتی که گزاره‌ها برای یک مفهوم عام مطرح می‌کنند برای همه مصادیق آن مفهوم صدق می‌کند. (البته در صورتی که در گزاره از سور «هر» استفاده شده باشد.)

درگاه