موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

شاخص تمرکز 1 نشان دهنده مجموع سهم چهار بنگاه اول در بازار فروش می‌باشد. هر چه اندازه این شاخص بزرگتر باشد، انحصار در صنعت بیشتر و هر چه این شاخص به صفر نزدیکتر شود، به معنای فشردگی رقابتی بیشتر در آن صنعت خواهد بود.

در صورتی که مقدار آن در یک صنعت در حدود 40 تا 60 درصد باشد، میزان تمرکز بنگاه‌ها در آن صنعت در حد وسط می‌باشد.


↑ [1] Concentrarion Ratio
شاخص