موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

شاخص سهولت کسب و کار1 توسط بانک جهانی محاسبه می‌شود و حاصل میانگین 10 شاخص فرعی می‌باشد. شاخص‌های فرعی نیز به نوبه خود متشکل از مجموعه‌ای از شاخص‌های جزیی و میانگین این زیرشاخص­‌ها هستند. به این ترتیب رتبه هر کشور در شاخص اصلی سهولت کسب و کار از میانگین 10 شاخص فرعی همچنین رتبه کشورها در هر یک از شاخص‌های فرعی از محاسبه میانگین شاخص‌های جزیی تعریف شده به دست آمده است. براساس این گزارش، شاخص‌های 10 گانه قوانین و حقوق کسب و کار و میزان حمایت از حقوق مالکیت و تاثیر آن بر انواع کسب و کارها به‌ ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را اندازه‌گیری می‌کند. دسته‌ای از این شاخص‌ها میزان گستردگی دیوان سالاری و بوروکراسی مانند تعداد مراحلی که برای شروع یک کسب و کار و یا ثبت مالکیت تجاری باید طی شود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در مرحله دوم به بررسی پیامدهای قوانین موجود مانند زمان و هزینه مورد نیاز جهت اقامه دعاوی تجاری، تجارت خارجی و طی مراحل ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی می‌پردازد. سومین دسته از این شاخص‌ها میزان حمایت از سرمایه‌گذاران در مقابل سوء استفاده‌های مدیران شرکت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند و گروه دیگری از این شاخص‌ها میزان انعطاف‌پذیری قوانین استخدام نیروی کار را اندازه‌گیری می‌کند..

بطور کلی بانک جهانی میزان سهولت کسب و کار کشورها را که تعیین کننده فضای کسب و کار است با 10 شاخص اصلی می‌سنجد که عبارتند از:

  1. شروع یک فعالیت تجاری یا فرایند ثبت2
  2. اخذ مجوزها3
  3. استخدام و اخراج نیروی کار4
  4. ثبت و انتقال مالکیت (فرایند لازم برای ثبت دارایی در دفاتر اسناد رسمی)5
  5. کسب تسهیلات6
  6. حمایت از سرمایه‌گذاران و سهامداران7
  7. پرداخت مالیات‌ها8
  8. تجارت بین‌الملل9
  9. عقد قراردادها10
  10. منحل نمودن یک فعالیت تجاری11

همان طوری که از جدول زیر ملاحظه می‌شود، هر یک از شاخص‌های 10 گانه از چند زیر شاخص تشکیل شده‌اند و در مجموع شاخص سهولت کسب و کار دارای 35 زیر شاخص است. از طریق میانگین وزنی گرفتن از زیر شاخص‌ها، مقادیر هر شاخص اصلی محاسبه می‌شود و سپس با میانگین گیری از شاخص‌های 10 گانه، شاخص کلی سهولت کسب و کار اندازه‌گیری می‌شود.


↑ [1] Ease of Doing Business
↑ [2] Starting a Business
↑ [3] Dealing with construction permits
↑ [4] Employing workers
↑ [5] Registering property
↑ [6] Getting credit
↑ [7] Protecting investors
↑ [8] Paying taxes
↑ [9] Trading across borders
↑ [10] Enforcing contracts
↑ [11] Closing a business
شاخص اقتصاد همه موارد