فهرست پوشه‌ها و صفحه‌هایی که نشانک دارد در اینجا قرار دارد، برای استفاده از این قابلیت وارد سامانه شوید


موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

مدیر سامانه

هم افزا؛ فضایی برای کار و آگاهی

سامانه عمومی هم افزا در راستای افزایش آگاهی، ایجاد فهم مشترک و ارتقای کیفیت تصمیمات در زندگی روزمره و فعالیت های حرفه ای راه اندازی شده و در سطوح مختلف فردی، گروهی، سازمانی و جامعه قابل استفاده است.

اهداف

چشم انداز هم افزا - آن تصویری از آینده که هم افزا می خواهد از شکل دهندگان به آن باشد- این چنین است: گسترش آگاهی عمومی برای فهم بهتر و بیشتر، برای درک حقیقت؛گسترده شدن دامنه دانشی حول شایستگی های محوری و ارتفاع یافتن قله علم و عمل؛ساده شدن تصمیم ها و تقویت عقلانیت؛عبور از حصارهای علمی، وحدت معارف و تولید علم؛در راستای رشد فردی و نزدیک شدن به جامعه مطلوب.

مخاطبان

چشم انداز هم افزا - آن تصویری از آینده که هم افزا می خواهد از شکل دهندگان به آن باشد- این چنین است: گسترش آگاهی عمومی برای فهم بهتر و بیشتر، برای درک حقیقت؛گسترده شدن دامنه دانشی حول شایستگی های محوری و ارتفاع یافتن قله علم و عمل؛ساده شدن تصمیم ها و تقویت عقلانیت؛عبور از حصارهای علمی، وحدت معارف و تولید علم؛در راستای رشد فردی و نزدیک شدن به جامعه مطلوب.

کلیدواژه ها:

شماره‌های تماس

پیامک: تلفن: 44745489 021

رایانامه