موردی برای نمایش وجود ندارد.

Loading..

اشراف می‌یابید!

در هم‌افزا «دانش» نظم می‌یابد، تصورها درست‌تر شکل می‌گیرند و «فهم» عمیق‌تر و دقیق‌تری پدید می‌آید.

نزدیک می‌شوید!

هم‌افزا «حصارهای علمی» را کم‌رنگ کرده و هم‌افزایی دانش را افزایش می‌دهند. هم‌افزا ذهن‌ها را به هم نزدیک می‌کند.

وصل می‌شوید!

در هم‌افزا جویندگان و صاحبان دانش یکدیگر را «می‌یابند» و در تعامل با یکدیگر «هم‌زبان» و «هم‌دل» می‌شوند.

شکوفا می‌شوید!

می‌توانید خود را معرفی کنید، افراد بیشتری را بهتر بشناسید، از زیرساخت‌های متعددی (شبکه اجتماعی، ویکی، پرس‌وجو و ...) استفاده کنید؛ تا بیشتر بفهمید و بهتر منتشر کنید.

شروع کنید!

مخاطبان هم‌افزا «اهالی اندیشه و جویندگان علم» هستند؛ به‌ویژه کسانی که می‌خواهند «وقتشان» در پیچ‌وتاب فضای شلوغ و به‌هم‌ریخته کنونی تلف نشود.

به اینجا بیایید!

چشم انداز هم افزا اینجا است: «فهم بهتر و بیشتر، اوج گرفتن قله علم و عمل و تقویت اندیشه و تعقل در راستای رشد فردی و نیل به جامعه مطلوب.»

به هم‌افزا نیاز دارید!

دنیای امروز بسیار گسترده، متنوع و پیچیده شده؛ مشغله‌ها و دغدغه‌ها فزونی یافته؛ فراغت‌ها اندک، حافظه و عقلانیت تضعیف و رؤیاهای تقویت‌شده؛ غفلت‌ها زیاد و قلب‌ها سست شده‌ و ...

برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
در پروژه «طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» اقتصاد ایران با تمرکز بر بخش صنعت، معدن و تجارت تحلیل شده و راهبردهای اساسی برای پیشرفت طراحی شده‌اند.
درگاه برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت ، دربردارنده مستندات این پروژه است
پژوهش
موضوعات پژوهشی بسیار متنوع بوده و روش‌های متعددی نیز برای پژوهش مطرح هستند. آشنایی با روش‌های پژوهش و انتخاب روش مناسب یکی از دغدغه‌های دانشجویان و محققان است.
درگاه پژوهش، دربردارنده چارچوب‌ها و انواع روش‌های پژوهش است.
شبکه اجتماعی
شبکه اجتماعی کارکردهای مؤثری برای شناسایی و تعامل بین افراد و گروه‌ها داشته و می‌توان از آن برای افزایش آگاهی و انتقال هوشمندانه اطلاعات استفاده نمود.
در درگاه کاربران می‌توانید با کاربران این سامانه آشنا شوید. حضور در شبکه اجتماعی هم‌افزا را با ثبت‌نام و معرفی خود آغاز کنید.
امروز چهارشنبه 1397/12/01