موردی برای نمایش وجود ندارد.
آخرین رویدادها
رویدادی برای شما وجود ندارد
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نظر: fddfd
درج شده در صفحه نظر
dfdfdf
درج شده در صفحه نظر
زمین شناسی
نظر: آزمایشی
درج شده در صفحه نظر
درج شده در صفحه دانشنامه
ستاوردهای پروژه های تدوین دانشنامه در موضوعات «علم» kjdnfkjdsfbnjkdfjkd
درج شده در صفحه دانشنامه
ستاوردهای پروژه های تدوین دانشنامه در موضوعات «علم» kjdnfkjdsfbnjkdfjkd
پرسش: bvbb
درج شده در صفحه دانشنامه
bvb
سایر: مستندات سازمان ای پی کیو سی درباره دانش
سازمان ای پی کیو سی (APQC) فعالیت هایی در حوزه مدیریت دانش انجام می دهد و مستنداتی بر روی وبگاه خود قرار داده که برخی از آنها بدون عضویت قابل دریافت هستند.نشانی:https://www.apqc.org/knowledge-management
نظر: پنج نكته در مورد مديريت دانش كه نمي دانس...
پنج نكته در مورد مديريت دانش كه نمي دانستيد بر اساس گزارش شركت نوكو از تحقيق اخير خود در حوزه مديريت دانش در سازمان‌ها: 1. بلوغ مديريت دانش با ابعاد سازمان نسبت مستقيم دارد (سازمان‌هاي بزرگتر به بلوغ بيشتري دست يافته‌اند) 2. رابطه غيرخطي بين تعداد سال‌هاي اجراي مديريت دانش و منافع مالي حاصل از آن وجود دارد (بطور تقريبي منافع از سال دوم شروع مي شود و از سال چهارم به بعد رشد بيشتري پيدا مي كند) 3. در مجامع تجربي (CoP) اندازه گروه‌ها مهم است (اثربخشي انتظاري گروه‌هاي بزرگتر بيشتر است) 4. مهارت محوري تيم مديريت دانش عبارتست از: مهارت‌هاي پايه‌اي مربوط به صنعت، مديريت اطلاعات و مهارت‌هاي كتابداري، فناروي اطلاعات، مهارت مديريت تغيير، مهارت‌هاي تسهيل گري 5. تثبت مديريت دانش در سازمان به معناي وجود فرهنگ پشتيبان (به عبارت ديگر، كم شدن موانع فرهنگي مديريت دانش) است منبع: https://www.linkedin.com/grp/post/7418068-5882355878480334849?trk=groups-post-b-title
مدیریت دانش
نظر: فرایند جریان دانش در سازمان : 1- خلق (C...

فرایند جریان دانش در سازمان : 1- خلق (Create) : خلق دانش و اطلاعات هر روزه از طرق متفاوتی به وقوع می‌پیوندد. تجربیات جدید، اجرا و استقرار طرح‌های خلاقانه برای مشتریان جدید یا کشف ترفندهای جدید برای فرآیندهای عملیاتی استاندارد. 2- شناسایی (Identify) : کشف یا برجسته‌سازی دانش‌ها و اطلاعات جدید یا موجود یک گام مهم در چرخه‌ی مدیریت دانش است. این عمل ممکن است به طور تصادفی به عنوان بخشی از ممیزی دانش اتفاق بیافتد. 3- جمع‌آوری (Collect) : فرایند جمع‌آوری، کسب و ذخیره‌سازی اطلاعات در یک رسانه یا پایگاه را شامل می‌شود. 4- بازنگری (Review/Organize) : تأیید یا ارزیابی دانش و اطلاعات برای اطمینان از ارتباط با موضوع، صحت و دقت و قابل استفاده بودن. 5- تسهیم (Share) (به اشتراک‌گذاری) دانش: انتقال دانش و اطلاعات به دیگران که ممکن است از طریق ذخیره‌سازی دارایی‌های دانشی در یک بانک اطلاعاتی یا فرمت استاندارد، ارسال ایمیل، برگزاری جلسات ارائه (presentation) و یاگفتگوهای غیر رسمی انجام پذیرد. 6- تطابق (Adapt) و سازگاری: فرایند تغییر و تطبیق دانش و اطلاعات دریافت شده یا یادگرفته شده توسط یک فرد به منظور متناسب ساختن آن با شرایط محلی و جاری. 7- استفاده(use): مهم‌ترین گام در فرایند مدیریت دانش که عبارتست از استفاده مجدد از دانش و اطلاعات به منظور ارتقای خروجی‌ها، فرایندها و فعالیت‌ها.
مدیریت دانش