موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

مدیر سامانه

هم افزا؛ فضایی برای کار و آگاهی

سامانه عمومی هم افزا در راستای افزایش آگاهی، ایجاد فهم مشترک و ارتقای کیفیت تصمیمات در زندگی روزمره و فعالیت های حرفه ای راه اندازی شده و در سطوح مختلف فردی، گروهی، سازمانی و جامعه قابل استفاده است.

اهداف

چشم انداز هم افزا - آن تصویری از آینده که هم افزا می خواهد از شکل دهندگان به آن باشد- این چنین است: گسترش آگاهی عمومی برای فهم بهتر و بیشتر، برای درک حقیقت؛گسترده شدن دامنه دانشی حول شایستگی های محوری و ارتفاع یافتن قله علم و عمل؛ساده شدن تصمیم ها و تقویت عقلانیت؛عبور از حصارهای علمی، وحدت معارف و تولید علم؛در راستای رشد فردی و نزدیک شدن به جامعه مطلوب.

مخاطبان

چشم انداز هم افزا - آن تصویری از آینده که هم افزا می خواهد از شکل دهندگان به آن باشد- این چنین است: گسترش آگاهی عمومی برای فهم بهتر و بیشتر، برای درک حقیقت؛گسترده شدن دامنه دانشی حول شایستگی های محوری و ارتفاع یافتن قله علم و عمل؛ساده شدن تصمیم ها و تقویت عقلانیت؛عبور از حصارهای علمی، وحدت معارف و تولید علم؛در راستای رشد فردی و نزدیک شدن به جامعه مطلوب.

کلیدواژه ها:

شماره‌های تماس

پیامک: تلفن: 44745489 021

رایانامه

info@hamafza.ir